Energieffektiv luftkonditionering i prisbelönt lågenergihus

Solpaneler på en yta på drygt 1 600 kvm i bostadskomplexet Solar City, utanför Genéve.
För några år sedan tilldelades bostadskomplexet Solar City i kommunen Satigny, som ligger strax väster om Genève, utmärkelsen ”Solar Prize” för satsningen på energieffektiv och miljövänlig uppvärmning. Hela 80 % av den energi som behövs för uppvärmningen produceras av solpaneler som har en total yta på drygt 1 600 kvm. Bostadskomplexet stod klart 2010 och består av fyra byggnader vars luftkonditioneringssystem har en mycket central roll för både ventilationen och uppvärmningen. När fönstren är stängda ser luftkonditioneringssystemet till att temperaturen och luftväxlingen i bostäderna är behaglig för de boende. Systemet är utrustat med energieffektiva EC-fläktar från ebm-papst. Energieffektiviteten i byggnaderna är så bra att Solar City uppnår den högsta energistandarden i Schweiz. Jämfört med motsvarande standard i Tyskland motsvarar det KW40 för nybyggda fastigheter och KW60 för moderniserade byggnader.

Som namnet antyder är Solar City beroende av uppvärmning via den energi som alstras av solpanelerna. Man är dock inte beroende av sol. Panelerna är så känsliga att de alstrar energi även när det är molnigt och regnar eller snöar. Solpanelerna har visat att de klarar av att producera fullt tillräckligt med energi trots att de är täckta med femton centimeter snö. Även när det är månsken klarar de av att alstra energi och tack vare att de är så effektiva kan de svara för cirka 80 % av energibehovet. Att Solar City satsat på grön el, som står för återstående 20 %, och den unika tekniska lösningen där värmepumpar och varmvattenpannor kombineras med solpanelerna var de främsta anledningarna till att man fick utmärkelsen Solar Prize.

Ventilationslösning som spar energi och ger ett perfekt inomhusklimat
Det energisparkoncept som utvecklats för bostadshusen i Solar City är beroende av en väl kontrollerad ventilation i lägenheterna. Som ventilationslösning valdes ett delvis centraliserat system där de fyra byggnaderna delades in i tio sektioner. Varje sektion omfattar åtta lägenheter och har en egen luftkonditionerings- och ventilationsanläggning, värmepump och vattenreservoar. Energiförbrukningen mäts individuellt för varje lägenhet. De mätdata som samlas in för samtliga lägenheter skickas sedan via internet till universitetet i Fribourg för analys och utvärdering.

Det är det österrikiska företaget Walter Bösch Gmbh som utvecklat och installerat luftkonditioneringsanläggningen som är specialanpassad för att svara upp mot de höga energisparkraven i Solar City. Walter Bösch har sedan starten för mer än åttio år sedan utvecklats till Österrikes ledande företag inom luftkonditionering och uppvärmning. I produktprogrammet finns luftkonditioneringsenheter som täcker behovet i allt från badrum till stora industrianläggningar. Enheterna i Solar City heter Optima ME har en kapacitet på 400 till 7.000 m3/timme och de har ett speciellt filter som ser till att inomhusluften håller en hög kvalitet även om det skulle vara mycket pollen och dammigt utanför byggnaderna. Det ställs höga krav på luftkonditioneringsenheterna när det gäller luftflödeskapacitet och de kraven ser EC-fläktar från ebm-papst, givetvis utvecklade med GreenTech EC-teknologi, till att uppfylla.

Tystgående RadiPac ger ett optimerat luftflöde
Efter att utomhusluften värmts upp är det viktigt att ventilationssystemet är så effektivt att det blir ett högt och jämnt luftflöde ut i lägenheterna. Med två EC-fläktar i varje luftkonditioneringsenhet uppnås önskad effekt. Till enheterna, som specialanpassats för Solar City, valde Walter Bösch radialfläkten RadiPac K3G280 med bakåtböjda skovlar. Fläkten har mycket hög verkningsgrad, EC-motor med integrerad driv- och styrelektronik, är tystgående vilket var viktigt i Solar Citys kravställning och de ger också ett optimerat luftflöde genom fläkthjulet. Att det är en komplett fläktenhet med allt integrerat gör att driftsättningen blir enkel. Möjligheterna till behovsanpassad styrning av fläktarnas hastighet via styrsignal 0-10 VDC, och även via Modbus och ett RS485 gränssnitt, har också utnyttjats av Walter Bösch. Ett viktigt skäl till att företaget valde ebm-papst EC-fläktar var att de förbrukar avsevärt mycket mindre energi jämfört med konventionella fläktar med AC-motorer. Att RadiPac-fläktarna är kompakta har gjort det möjligt för Walter Bösch att utveckla luftkonditioneringsenheter som trots sin stora kapacitet också är kompakta och lättinstallerade. Slutligen finns det ytterligare en viktig fördel med luftkonditioneringsaggregat som är utrustade med ebm-papst kompletta EC-fläktar: färre komponenter förenklar inte bara installationen utan även service- och underhållsarbetet vilket även det ger en kostnadsbesparing utöver de lägre energikostnaderna.