Energieffektiv kylning av datacenters i fokus på stort branschmöte

ebm-papst visade på fördelar och möjligheter med energieffektiva fläktlösningar på tyska DKV:s årsmöte.

För några månader sedan höll DKV (Deutscher Kälte- und Klimattechnischer Verein) ett stort årligt branschmöte i Dresden. DKV, som på engelska brukar kallas The German Society of Refrigeration and Air Conditioning, bildades redan 1909 i Berlin. Föreningen har cirka 1 400 medlemmar i Tyskland och även i många andra länder. Merparten av medlemmarna är företag och personer verksamma inom kyla, luftkonditionering och värmepumpsteknik. Vid mötet i Dresden samlades ett stort antal personer från företag och även högskolor och forskningsinstitutet för att diskutera ny teknik och utvecklingstrender. Ett stort fokus låg på lösningar för energieffektiv kylning och luftkonditionering i datacenters.

Daniel Lembke arbetar med marknadsfrågor på ebm-papst i Mulfingen och deltog på DKV:s evenemang för att bland annat berätta om de allt större krav som ställs på effektiv kylning av i datacenters. Han gav också exempel på energieffektiva fläktlösningar.
"Ständigt växande datavolymer från mobilt Internet, molnlösningar och Internet-TV kräver mer och mer lagringskapacitet. Med en ökad lagringskapacitet följer också att systemen för kylning och luftkonditionering måste byggas ut med följd att energikostnaderna ökar. I många av dagens datacenters kan kylningen och luftkonditioneringen står för mer än 35 procent av hela energiförbrukningen. För att spara på kostnader har man i många nya projekt försökt att skapa energieffektiva kyllösningar med frikyla. Dessa lösningar kräver dock stora mängder luft som transporteras och produceras av högeffektiva fläktar som arbetar parallellt i så kallade fläktväggar. En förutsättning för att man ska få verkligt energieffektiva lösningar är dock att man väljer rätt komponenter, men också att utformningen av fläktlösningarna anpassas till kraven i ett datacenter”.

Daniel Lembke informerade om den stora betydelsen det har att luftströmmarna i ett datacenters styrs så effektivt som möjligt, och vilka krav detta ställer på fläktarnas design men även utformningen av fläktväggarma. Lemke påpekade också att kylbehoven i en befintlig anläggning i kombination med livscykelkostnaderna bestämmer vilken fläkttyp, antal fläktar samt storlek på fläktarna som är den mest optimala för ett datacenter.

Under DKV:s årsmöte framkom att man ska arbeta för att främja den fortsatta utvecklingen av kyl- och luftkonditioneringsteknik och lösningar för bland annat större datacenters. Man vill också utöka det vetenskapliga och tekniska arbete som bedrivs över nationsgränserna. Ambitionen är att både forskare och ingenjörer ska se DKV som en plattform för idé- och erfarenhetsutbyte.