Energibesparing på 66 % när Köpenhamns gamla centralstation fick EC-fläktar

Trånga utrymmen för teknikinstallationer och strikta bestämmelser för hur historiskt värdefulla byggnader får påverkas vid arbetet med att installera exempelvis ett nytt ventilationssystem. Förutsättningarna var tuffa när ventilationssystemet vid Köpenhamns Centralstation skulle moderniseras, men ebm-papst hade lösningen på problemet.

Köpenhamns Centralstation invigdes år 1911 och är med cirka 80 000 resenärer varje dag navet i det danska järnvägsnätet för fjärrtåg. Den mer än hundra år gamla stationshallen är en vacker byggnad med stora historiska värden. För att bevara byggnaden i sin ursprungliga form för eftervärlden finns det ett regelverk som begränsar de förändringar som får göras vid ombyggnationer och tekniska moderniseringar.

Begränsningarna ställde företaget Steen & Strøm, som ansvarar för driften av ett 20-tal butiker och restauranger i stationshallen, inför stora utmaningar. Företaget undersökte olika lösningar för att reducera energiförbrukningen och bland förslagen fanns åtgärder som tilläggsisolering och ett nytt ventilationssystem som skulle installeras under det höga taket. Båda förslagen föll dock på de strikta bestämmelserna. Det enda alternativet var istället att installera en ny ventilationsanläggning i två mindre utrymmen placerade mellan spåren. I dessa utrymmen fanns sedan tidigare ett antal äldre AC-fläktar.

EC-fläktar ersatte AC-fläktar
Steen & Strøm vände sig till service- och installationsföretaget Energi & Miljöteknik i ett försök att hitta en bra lösning på problemet med det minimala utrymmet, och Energi & Miljöteknik vände sig i sin tur till ebm-papst. "Installera ett nytt system var omöjligt på grund av det begränsade utrymmet", säger Kim Jensen som är Facility Manager vid Steen & Strøm. Henrik Dahl Thomsen som är produktansvarig på ebm-papst i Danmark föreslog istället en annan lösning: modernisera de gamla fläktarna.

Resultatet blev att Energi & Miljöteknik tog bort de gamla AC-fläktarna och ersatte dem med fem nya EC-fläktar från ebm-papst. "Lösningen från ebm-papst är lysande", säger Kim Jensen entusiastiskt. "När allt kommer omkring så vad består ett ventilationssystem av? Egentligen mest fläktlådor med fläktar i, och när man sätter in nya fläktar princip blir det i princip ett helt nytt ventilationssystem."

Tack vare ebm-papst EC-teknologi har Steen & Strøm sänkt energikostnaderna med 66 procent. Det innebär att investeringen betalar sig på mindre än ett år. En stor del av besparingen är möjlig genom de möjligheter som EC-fläktarna ger till behovsstyrd varvtalsreglering. Medan AC- fläktarna gick på full effekt 24 timmar om dygnet kan nu driftspersonalen reglera fläktarna helt efter behovet. När det är mycket folk på stationen, i butikerna och restaurangerna går fläktarna med den effekt som krävs för att inneklimatet ska bli bra. Andra tider på dygnet går de med lägre effekt. Det lyckade resultatet har också lett till att Steen & Strøm engagerat ebm-papst i arbetet med att modernisera ventilationssystemen i två större köpcentra.