Kundcase: Energianvändningen för fläktdrift minskade med över 60%

Projektet på Ullvidevägen i Vinsta, beläget i västra Stockholm, började med att Joakim Ekwall på Inair AB fick en förfrågan från energienheten på Svenska Bostäder. De ville minska den höga elförbrukningen i sina fastigheter på Ullvidevägen och samtidigt förbättra ventilationen. Joakim Ekwall besökte området och såg att fläktbyten och flödesinjusteringar i lägenheterna behövde genomföras.

"Vi konstaterade snabbt att fläktarnas elmotorer var den största orsaken till fördyrande elkostnader i området. De gamla fläktarna behövde bytas ut till fläktar med moderna elmotorer", säger Joakim Ekwall.

"Vi kontaktade ebm-papst för en fläktlösning som var anpassad till det befintliga aggregathöljet", fortsätter Joakim Ekwall på Inair.

Område från 1985 med FTX-system
Svenska Bostäders 197 lägenheter på Ullvidevägen i Vinsta är byggda 1985. Ventilationen ombesörjs med FTX-system (mekanisk från- / tilluft med värmeväxlare). Ventilationsaggregaten är placerade på vinden i fastigheterna i därför avsedda utrymmen. Aggregaten förekommer i två storlekar, de större aggregaten betjänar 22 lägenheter och de mindre aggregaten betjänar 11 lägenheter.

Måttanpassade fläktar
FTX-aggregaten var ursprungligen försedda med remdrivna dubbelsugande radialfläktar med F-hjul. Med hjälp av ebm-papst hittades en lösning med måttanpassade fläktar försedda med energieffektiva EC-integral motorer.

Till objektet levererades två olika fläktar ur serien MXAC. Till de större aggregaten har 11 st MXAC40RK-2590 använts och till de mindre 7 st MXAC31RK-2640.

MXAC-fläktarna har motorer av typen EC-integral. Driv- och styrelektronik är integrerad i motorn och varvtalet styrs energieffektivt och enkelt direkt med 0-10V signal från regulator. Installationen av de nya fläktarna och injusteringen i lägenheterna genomfördes under 2007.

Stor energibesparing
Efter fläktbyte och injustering minskades elförbrukningen med över 60%.

"Då vi utförde effektmätning inför bytet så hade vi goda förutsättningar till en bra helhetsbild över enskilda aggregat samt den totala förbrukningen. Efter bytet skulle det visa sig att vi mer en halverat elkostnaden", säger Joakim på Inair.

Om EC-lågenergifläktar

Ullvidevägen - Vinsta.pdf
Läs mer om vårt sortiment med ventilationsfläktar för renovering och nybyggnation