Effektivt skydd mot fukt, luft och markgaser i golv och väggar

Jape Produkter AB är ett familjeägt företag i Hässleholm som marknadsför produkter och helhetslösningar för sjuka hus. Företaget startades 1984 av Peter af Klinteberg som har arbetat med sjuka hus i nästan 30 år. Företagets 8 anställda har en stor samlad kunskap om sjuka hus. Företagets grund utgörs av egna tekniska lösningar och egna produkter. Det mekaniskt ventilerade golvet -
Icopal System Jape - är ett av företagets stora produkter.
Systemet marknadsförs i samarbete med Icopal.

Jämnt luftflöde över golvet
I ett Icopal System Jape-golv sugs luften från en hel väggsida ner i spalten mellan betongytan och distansmattan, till en parallell vägg på andra sidan av rummet. På vägen genom golvet tar luften med sig fukt, emissioner, lukt, radon mm, som kan finnas i och på betongens yta. I och med att man suger luften från "vägg till vägg" får man en så kallad linjär strömning av luften vilket medför att hela golvet blir ventilerat samt att det råder undertryck i hela golvet. Det ventilerade golvet har tryckutjämnande kanaler både på tilluftsidan och på frånluftsidan. Man får därmed ett jämnt tryck över hela golvets bredd.

Icopal System Jape kan även användas på väggar till exempel om dränering från utsidan ej är möjlig.

Fläkt från ebm-papst
Jape Produkter och ebm-papst har haft ett mångårigt samarbete. Ventilationen i Icopal System Jape - golvet ombesörjs av en enkelsugande radialfläkt från ebm-papst. Fläkten bygger Jape Produkter in i en fläkthuv som normalt placeras utomhus på fasaden.

P-märkt golv
Det ventilerade golvsystemet från Jape Produkter är P-märkt. P-märkningen innebär kvalitetssäkring i alla led, från projektering till montering av det ventilerade golvet och drift och skötsel av den färdiga installationen. P-märkningen gäller för golv och väggar.

Tätt system
Säkerheten mot luftläckage i golvsystemet är hög. Tätningarna ligger till hälften på Icopal Universal och till hälften på betongen. Denna tätningsmetod medför att man har full kontroll över lufttätheten och eventuella luftläckor kan enkelt tätas. En annan fördel med denna tätningsmetod är att ingen kall utomhusluft kan läcka in i det ventilerade golvet från otäta ytterväggssyllar. Golvsystemet finns både för hög och låg bygghöjd.

Mer information på Japes hemsida