Effektiv uppvärmning med pelletskaminer försedda med fläktar från ebm-papst

I andra länder i Europa är pelletskaminer vanliga. I exempelvis Italien säljs ca 250 000 pelletskaminer per år. I Danmark ca 15 000 st medans det i Sverige bara säljs några tusen pelletskaminer per år. En orsak kan vara att elpriset är lågt i Sverige jämfört med andra Europeiska länder. Att använda pellets som energikälla för uppvärmning istället för direktverkande el lönar sig dock även i Sverige. Dessutom uppnås en effektiv förbränning med låga miljöutsläpp och pellets är även en förnybar energikälla.

Moderna pelletskaminer har automatiserad eldning. Kaminen behöver en mindre mängd el för att driva mekanismen som matar fram pellets, för att tända kaminen och för att driva fläkten som blåser ut uppvärmd luft från kaminen. Ofta är pelletskaminen försedd med en termostat som känner av rumstemperaturen. Kaminerna har normalt ett pelletsmagasin som man fyller på några gånger per vecka.

I filmen visas ebm-papst samarbete med kamintillverkaren Wodtke. Wodtke använder fläktar från ebm-papst för transport av den uppvärmda luften.

Mer information om pelletseldning på Energimyndighetens hemsida: http://www.energimyndigheten.se/Pelletskaminer