EC-motorer från ebm-papst i drivlösning för rullstolar

Många rullstolsbundna människor behöver hjälp av en assistent för att kunna förflytta sig. Det gäller i synnerhet barn, äldre och människor med koordinationsproblem eller nedsatt muskelkraft i armar och händer. Moderna drivlösningar för rullstolar utgör ett viktigt hjälpmedel för dessa människor, som med rätt lösning kan bli mindre beroende av assistenthjälp.

Det tyska företaget AAT Alber har tillsammans med ebm-papst i St:Georgen utvecklat ett nytt drivpaket för rullstolar. Resultatet är "max-e", en kompakt, kraftfull och energibesparande drivlösning försedd med EC-motorer från ebm-papst (elektroniskt kommuterade DC-motorer).

Konstruktion med två EC-motorer

Normalt behöver en elektriskt driven rullstol förses med en differentialväxel för att klara hjulrörelserna då man svänger. För att slippa denna kostsamma mekaniska komponent är max-e försedd med två EC-motorer, en för höger och en för vänster hjul. Styrelektroniken reglerar hjulrörelserna och lösningen möjliggör bland annat 360 graders vändningar precis som när man kör rullstolen för hand.

Det kompakta drivpaketet består av motorerna medelektromagnetisk broms, en remväxel, ett pneumatiskt system för in- och urkoppling av motordrift. Drivaxlarna är försedda med ett kugghjul som driver hjulen via en kugg-ring som är fast monterad på rullstolshjulen.

max-e är en flexibel drivlösning som kan monteras på de flesta rullstolar med en sitsbredd på 28 cm eller mer. Drivpaketet är enkelt att montera och demontera. Det elektroniska styrsystemet är trådlöst anslutet till drivpaketet och kan levereras i en rad olika ergonomiska utföranden för att passa användaren.

Kraftfulla EC-motorer med lång livslängd

Motorerna har tillsammans en effekt på hela 180 W och klarar därmed en totalvikt på 200 kg i backar med en lutning på upp till 20%. Vid normal drift klarar batteripaketet en total sträcka på 15 km. Hastigheten framåt är 6 km/h, alla parametrar kan programmeras via ett interface.
EC-motorerna från ebm-papst är underhållsfria och har inga mekaniska slitdelar förutom kullagren som har mycket hög kvalitet. Detta garanterar att motorerna klarar 10 000-tals drifttimmar utan problem och med mycket låg ljudnivå. Trots motorernas robusta konstruktion och höga dynamik är de kompakta med en diameter på 56 mm och en längd på 103 mm. Vid ett nominellt varvtal på 3 000 rpm ger motorn ett vridmoment på 290 mNm, mer än tillräckligt för att klara rejäla backar.

Tre integrerade hallsensorer läser av rotorns position och överför informationen till styrelektroniken som i sin tur blixtsnabbt styr strömpulsen till statorlindningen. På så sätt arbetar motorn alltid optimalt och en hög verkningsgrad uppnås.

Tack vare det elektroniska styrsystemet kan drivpaketet även användas som generator som både fungerar som broms och samtidigt laddar batteriet. Detta förlänger räckvidden och avlastar rullstolens mekaniska bromsar i långa nedförsbackar.

Många möjligheter med moderna EC-motorer

Med de moderna EC-motorerna ges utvecklingsmöjligheter som tidigare inte var möjliga. Det är snarare utvecklarnas fantasi som begränsar alla möjligheter som finns. Detta gör stora framsteg möjliga inom många områden där drivpaketet från AAT Alber är ett exempel inom handikapp-hjälpmedel. Ett nära samarbete mellan kunders utvecklingsavdelningar och våra tekniker på ebm-papst kan ge slutprodukter med unika egenskaper som inte hade varit möjligt för bara några år sedan.