EC-motor ger turboeffekt i unik lösning för mekanisk fettavskiljning i storkök

Foto: Patrik Svedberg
Energieffektiva och tysta TurboSwing från Jeven har en fettavskiljningsgrad långt högre än andra filter för storkökskåpor.

Företaget Jeven bildades i Finland 1989. Grundarna hade lång erfarenhet av storkökskåpor för bland annat restauranger, skolor samt sjukhus och 1991 levererades de första kåporna till Sverige. Jeven har sedan dess växt snabbt och utvecklats till ett komplett företag med utveckling, marknadsföring, försäljning och tillverkning som sker i en egen fabrik i Söderhamn. Idag är Jeven Nordens största producent av storkökskåpor med försäljning i hela Norden samt ett antal länder i Europa. Några av framgångsfaktorerna är ett högt innovationstempo och en kostnadsfri projektservice. Kunderna får exempelvis hjälp med dimensionering av luftmängder, tryckfall, ljud samt framtagning av projektritningar i både 2D och 3D.

”Top ventilation for top chefs”
”Top ventilation for top chefs” är det motto Jeven arbetar efter och det har också resulterat i många innovativa lösningar för professionella storkök. Ett exempel är fettfiltret TurboSwing som har en helt unik avskiljningsteknik. TurboSwing lanserades på marknaden för drygt fem år sedan och väckte omgående ett mycket stort marknadsintresse. Ett problem i många storkök är att fettpartiklar hamnar i ventilationsaggregat och ventilationskanaler. Den stora nyheten med TurboSwing var att både små och stora fettpartiklar (ner till 4 m) för första gången kunde avskiljas effektivt från frånluften. Detta genom att den förorenade luften passerade genom en snabbt roterande separationsplatta som är behandlad med en smuts- och fettavstötande beläggning baserad på nanoteknik. Fettet kolliderar med plåten och slungas ut till en avskiljningskammare som sitter i ytterkanten. Fettet rinner ned i ett uppsamlingskärl och kan sedan enkelt tömmas ut via en ventil.

Hotell- och restauranganläggningen Hovs Hallar i Båstad är ett av de många professionella storkök som insett fördelarna med TurboSwing. Restaurangen har cirka 200 gäster per dag och verksamheten bedrivs med höga krav både på den mat som lagas och även när det gäller att utnyttja ny teknik som spar energi och är bra både för miljön och för de som arbetar i storköket. Stora investeringar har gjorts i exempelvis ett miljövänligt avloppssystem där växter renar istället för kemikalier och en värmepanna som drivs av förnyelsebara energikällor. I köket är det TurboSwing som sedan 2016 ser till att det är rent från fett i ventilationskanalerna.

”Skillnaden är otrolig och det finns inget fett alls i ventilationskanalerna”
Det nya filtret installerades av Wiwa Byggentreprenad AB som bildades av bröderna Wilhelm och Waldemar Larsson från Hov ute på Bjärehalvön i mitten av 90-talet. Tillsammans med Wiwa Förvaltning AB har bolagen ett 30-tal medarbetare och bröderna äger och driver också Hovs hallar.
”Innan vi installerade ett antal TurboSwing ovanför spisarna hade vi vanliga storkökskåpor och i och med det också de vanliga problem som lätt uppstår med fettbildning i kanalerna. När vi sökte efter en bättre lösning fastnade vi för TurboSwing även om det finns billigare filteralternativ på marknaden. En stor fördel installationsmässigt är att filtret bygger ner väldigt lite vilket var viktigt då takhöjden är begränsad. Sedan var vi också nyfikna på att utnyttja tekniken med mekanisk fettavskiljning, och det är bara att konstatera att vi tog rätt beslut. Det har blivit en otrolig skillnad och sotaren som varit här och inspekterat är lika imponerad han. Det finns inget fett alls i kanalerna och dessutom är TurboSwing väldigt tyst vilket uppskattas av kökspersonalen”, säger Waldemar Larsson som är så nöjd med filtret att han även installerat TurboSwing i sitt hem.

När TurboSwing lanserade på marknaden var det inte med samma motor som idag. Anders Tingsvik som är marknadschef på Jeven berättar att det främst var två skäl som ledde fram till att ett samarbete inleddes med ebm-papst och bytet till en EC-motor.
”Den första motorn var större och tyngre och dessutom drog den för mycket el. Att vi kan erbjuda energieffektiva lösningar blir allt viktigare och dessutom arbetar vi mycket med att utveckla lösningar med låga ljudnivåer. Vi är mycket nöjda med det samarbete som etablerats med ebm-papst och givetvis också EC-motorn som bidragit till att göra TurboSwing till ett ännu starkare filterkoncept. Den är energieffektiv, driftsäker och tyst. Dessutom levererar ebm-papst motorerna kontakterade vilket förenklar i vår produktion och det har också ett stort värde”, säger Anders Tingsvik.

Samma höga avskiljningsgrad oavsett tryckfall
Den EC-motor som sitter i TurboSwing heter M3G055DF0306 och är en fläktmotor med axel som levereras från ebm-papst fabrik i Mulfingen till ebm-papst i Järfälla där kontaktering sker före leveranserna till Jeven i Söderhamn. ”Det kan kanske låta lite märkligt att det sitter en fläktmotor i filtret men som applikation är TurboSwing väldigt lik en fläkt och därför passar motorn bra. EC-motorn är enkel att varvtalsreglera via potentiometer eller fasta motstånd för att man ska få rätt spänning på en 0-10 VDC-ingång. I TurboSwing passar det bra eftersom Jeven kan välja om de ska köra filtret på högre eller lägre varv”, förklarar Johan Ekbom som är försäljningsingenjör OEM med inriktning på drivsystem hos ebm-papst i Järfälla.

En unik egenskap hos TurboSwing är att filtret har samma höga avskiljningsgrad oavsett tryckfall. Det gör att filtret fungerar lika effektivt vid låga som vid höga luftflöden och det möjliggör variabla flöden i ett storkök utan att fettpartiklar hamnar i imkanalen. Att fettet kan samlas upp istället för att hamna i ventilationskanalerna innebär också att risken för bränder minskar avsevärt. TurboSwing har samma höga avskiljningsgrad inom hela arbetsområdet, 0-60 Pa, vilket motsvarar ett luftflöde på upp till 200 liter per sekund. Det här betyder att frånluftsflödet kan behovsstyras utan att man förlorar något i filterkapacitet och i och med det så kan också energikostnaderna reduceras.

Även om TurboSwing blivit en stor försäljningsframgång har Jeven fortsatt utvecklingsarbetet och vilket lett till att det också lanserats en UV-TurboSwing. Även i den sitter ebm-papst EC-motor och Jeven har här kombinerat den effektiva mekaniska avskiljningen med en unik ozonfri UV-ljusrening som tar bort även de allra minsta fettpartiklarna och även gaser. UV-ljusreningen är en katalytisk reningsmetod som aktiveras med hjälp av en UV-lampa. I en kemisk reaktion omvandlas fett i fast form och i gasform till koldioxid, vatten och polymeriserat fett i pulverform som transporteras med frånluften. UV-TurboSwing presenterades på mässan Nordbygg 2016 och lösningen öppnar för ytterligare energieffektiviseringar i storkök eftersom den skapar nya möjligheter för att återvinna frånluften.