EC-lågenergifläktar hjälper Sydkoreas elektronikindustri att få mer energieffektiva renrum

De sista trettio åren har Sydkorea haft en enorm ekonomisk tillväxt och gått från att vara ett fattigt land till att bli ett av de rikaste i Asien. Landet har under en lång följd av år haft en av världens snabbaste tillväxttakter och rankas idag som världens tolfte största ekonomi, mätt i köpkraft. Sydkorea är också en av världens absoluta supermakter när det gäller ny teknologi med framstående företag som exempelvis Samsung Electronics och LG Electronics.

Inget annat land har så många anläggningar för renrumsproduktion som Sydkorea. Landets elektronikindustri producerar hälften av världens alla platt-tv:s och givetvis också enorma mängder med bland annat smartphones, surfplattor och annan konsumentelektronik. Renrummen har en central funktion i all elektronikproduktion och kraven på dessa produktionsmiljöer är extremt höga. Det gäller inte minst lösningarna för ventilation, filter, inblåsningssätt och lufthastighet för att reglera partikelhalten i hela eller delar av renrummen. Utmaningarna blir inte mindre när ett ”renrum” kan ha en storlek som en normalstor fabrik.

Radikal sänkning av energikostnaderna med RadiCal

ebm-papst har lång erfarenhet av att utveckla och anpassa fläktlösningar för renrum och koncernens dotterbolag i Sydkorea har ett nära samarbete med många av de ledande elektronikföretagen. Lee Kun Sub som är VD för ebm-papst Korea Co Ltd är övertygad om att de lösningar som tas fram med stor sannolikhet kommer att återfinnas hos elektronikproducenter i många andra länder inom en snar framtid. Det finns också sydkoreanska elektronikföretag som tar med sig renrumslösningarna utomlands. De etablerar sig i exempelvis Kina med produktionsenheter för att undvika höga importtullar.

”Det satsas mycket på att utveckla ventilationslösningarna tekniskt och det sker i kombination med att man vill ha allt mer energieffektiva lösningar. Den höga luftväxlingen i renrum och kraven på arbetsmiljön gör att energikostnaderna för luftkonditionering och ventilationen blir mycket höga. Med våra Radical EC-lågenergifläktar monterade i moduluppbyggda filterenheter har vi hjälpt många kunder att få mer energieffektiva och även tystare renrum. Den integrerade styr- och drivelektroniken har också stor betydelse för att optimera ventilationen och energibesparingen.”

Lee Kun Sub berättar att materialen i RadiCals fläkthjul också har stor betydelse för renrumsmiljöerna eftersom luftburna och oönskade partiklar kan vara ett direkt hot mot renhetskraven. Fläkthjul av aluminium kan ge metallisk nedsmutsning och den risken elminineras helt med RadiCals fläkthjul som är av glasfiberarmerad plast.

Telekomindustrin efterfrågar kompakta fläktlösningar

Under de senaste fem åren har ebm-papst i Sydkorea fått många nya kunder och intressanta marknader som växer snabbt är bland annat inom telekommunikation och datacenters. Telekomföretagens basstationer för mobil telekommunikation blir allt kompaktare vilket även ställer krav på kompakta fläktlösningar som också ska vara effektiva. Utvecklingen har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på ebm-papst kompaktfläktar.

Lee Kun Sub ser också en fortsatt stor marknadspotential för ebm-papst EC-lågenergifläktar. En anledning är att kraven på energieffektiva lösningar sannolikt kommer att öka.

”Tack vare statliga subventioner är energin billig i Sydkorea, men det finns ändå en tydlig trend att stora företag tar fram egna riktlinjer för hur man ska bli bättre på att spara energi. Här kan ebm-papst hjälpa till och jag tror att vi bara är i början av en mycket intressant marknadsutveckling”.

Mer information om RadiCal: RadiCal (EN)