EC-fläktar som når full effekt på 3-4 sekunder

Foto: iStock/Ugurhan Betin
ebm-papst har utvecklat centrifugalfläktar med EC-motorer som når full effekt lika snabbt som AC-fläktar.

Fram till idag har EC-fläktar främst använts i applikationer med kontinuerlig drift som till exempel i ventilations- och luftkonditioneringssystem. Några av EC-fläktarnas främsta fördelar är hög verkningsgrad, energieffektivitet, låga driftskostnader och en låg ljudnivå. Det finns dock applikationer där det ställs krav på att fläktar mycket snabbt når full effekt och då har AC-fläktar tidigare varit att föredra framför EC-fläktarna. Sedan 2015 svarar AC-fläktarna inte upp mot de krav som ställs i ErP-direktivet (ekodesigndirektivet). ebm-papst har därför utvecklat EC-teknologin ytterligare ett steg så att kraven uppfylls med centrifugalfläktar som startar lika snabbt som AC-fläktar. Dessutom ger de många andra fördelar.

Om styrelektroniken optimeras kan en EC-fläkt på endast 3-4 sekunder nå full effekt. Exempel på applikationer där det är viktigt med en så snabb fläktstart är luftridåer in till elektronikindustrins renrum och de luftridåer som används när truckar ska köra in gods från lastkajer till intilliggande lagerutrymmen. Det finns också många andra exempel på applikationer där snabbstart är viktigt bland annat i vissa kylapplikationer, inom kraftelektronik och i fläktkåpor för kök.

Kan ge mer än 30% lägre energiförbrukning jämfört med AC-fläktar
De nya centrifugalfläktarna når alltså full effekt lika snabbt som AC-fläktar men till detta kommer fördelar som att de är energieffektivare och avsevärt mycket tystare. De finns i storlekarna 160 – 250 mm och de har en GreenTech EC-motor med en uteffekt på 0,75 kW. Trots det kompakta formatet kan fläktarna på bara några få sekunder nå ett luftflöde på 3,000 m3/h. Detta samtidigt som ljudnivån är låg. De aerodynamiskt utformade fläktbladen gör också att ljudnivån är låg inom låga frekvensområden.

Vissa av de nya centrifugalfläktarna har en så pass hög luftflödeskapacitet att de även kan användas för luftridåer i stora fabriksportar. Fläktar som ska användas i denna typ av applikationer fått en lite annorlunda konstruktion. Motorns elektronik har till exempel flyttats från motorn, där den annars är integrerad, till utsidan på fläktens hölje. På detta sätt minimeras störningar av det höga luftflöde som krävs. Trots sin placering har elektroniken genom en speciallösning fått ett tillräckligt skydd både mot överhettning, damm och smuts. Elektroniken är inkapslad i ett aluminiumhölje som uppfyller kraven i skyddsklass IP54.

Styrning och övervakning från ett centralt system eller via en smartphone
Fläktar som används för att skapa luftridåer parallellkopplas ofta för att luftflödet ska bli tillräckligt stort. Användning av konventionella EC-fläktar kan vid parallellkoppling orsaka störningar i ett nätverk. Den risken har dock kunnat elimineras med hjälp av teknik som ger störningsskydd och effektfaktorkorrigering. ebm-papst nya centrifugalfläkt har istället en integrerad funktion för effektfaktorkorrigering (PFC, Power Factor Correction) som förenklar installationen och reducerar övertoner och även minimerar toppströmmar.
Liksom för ebm-papst övriga EC-fläktar finns det många möjligheter till intelligent styrning av de nya snabbstartande centrifugalfläktarna. Via ett RS-485 MODBUS-RTU interface kan övervakning och styrning ske från ett centralt system vilket förenklar för tekniker och underhållspersonal när ett antal fläktar används för att bilda flera luftridåer i en byggnad. Det finns även möjlighet att via Bluetooth styra och kontrollera fläktarna från smartphones.

De nya fläktarna har utvecklats för att som många andra av ebm-papst EC-fläktar vara kompletta plug-and-play lösningar. De är enkla att installera och kan också tas i drift snabbt. EC-motorns axel kan positioneras både horisontellt och vertikalt vilket ger stor flexibilitet vid installationen. Samtliga komponenter är mycket robusta och fläktarna är konstruerade för problemfri och energieffektiv fläktdrift i krävande applikationer som exempelvis i tuffa industrimiljöer.