EC-fläktar med MODBUS RTU-gränssnitt för energieffektiv fläktstyrning i kyldiskar

I en fem meter lång kyldisk på en stormarknad kan det finnas tio fläktar. Med effektiv fläktstyrning kan energikostnaderna reduceras betydligt.

Fläktar i kyldiskar kan vara i drift nästan dygnets alla timmar. Eftersom det kan finnas många kyldiskar på en stormarknad blir det sammantaget många meter kyldisk och därmed också många fläktar. En tumregel är att det finns två fläktar på varje meter av en kyldisk. Att ersätta äldre AC-fläktar med fläktar försedda med ebm-papst högeffektiva och robusta GreenTech EC-motorer är ett enkelt sätt att göra stora energibesparingar. Genom att förse fläktarna med MODBUS RTU-gränssnitt för fjärrövervakning, kontroll och reglering blir möjligheterna till energieffektivisering ännu större.

I många år har energibesparande fläktar från ebm-papst intagit en marknadsledande ställning världen över när det gäller tillförlitlig kylning på stormarknader. I ebm-papst produktprogram finns axialfläktar som är speciellt konstruerade för installation undertill på kyldiskar och frysskåp. Genom att komplettera dessa fläktar med ett nytt seriellt gränssnitt för MODBUS RTU-kommunikation kan många övervaknings-, kontroll- och reglerfunktioner nu utföras på distans under drift och i realtid. Detta gör det möjligt för operatörer att snabbt och enkelt justera driftsparametrar och anpassa fläktdriften till de olika krav som ställs under dygnets alla timmar. På nätterna när konsumenterna inte lyfter på locken för att plocka frysta varor krävs inte samma kylkapacitet som under dagtid när många konsumenter besöker en stormarknad för att handla fryst mat.

Med MODBUS RTU öppnad också nya möjligheter till ett effektivt förebyggande underhåll. Bättre kontroll över fläktarnas samlade drifttid gör att risken för driftstopp på grund av att fläktar överskridit sin livslängd minskar betydligt. Underhållsarbeten och inplanering av fläktbyten förenklas också eftersom en operatör snabbt kan få en överblick av de fläktar som bör kontrolleras och få service. Ytterligare en fördel är att den totala systemeffektiviteten kan ökas avsevärt med en efterfrågebaserad reglering av en stormarknads samtliga kyldiskfläktar.

Minskar efterfrågan på kylning under vissa delar av dygnet minskar även energiförbrukningen hos kompressorerna med åtföljande positiva effekter på den totala energikostnaden. Även de nya axialfläktarna med MODBUS RTU-gränssnitt är aerodynamiskt optimerade för lägsta möjliga ljudnivå och de är kompatibla med ebm-papst befintliga ESM-serien. Fläktarna är konstruerade enligt ebm-papst koncept plug & play vilket betyder enkel installation och även enkel anslutning till ett övergripande fastighetsautomationssystem tack vare det nya gränssnittet.


Ladda ner broschyren och läs mer!
Broschyr: "Energy-saving fans K1G 250 and W1G 250"