EC-fläktar i unika filterenheter för smidig, säker och energieffektiv rening av industriluft

A-10 har utvecklats för lite större maskiner med en innervolym på upp till 5 m3.
Absolent AB har utvecklat en ny typ av oljedim- och oljerökfilter som är kompakta, smarta och energieffektiva tack vare funktionen EcoDrive.

Absolent AB i Lidköping har som specialitet att rena förorenad industri- och processluft som avges från exempelvis bearbetningsmaskiner. Företaget grundades 1993 och har stegvis utvecklats till att idag ha en tätposition på världsmarknaden både tekniskt och marknadsmässigt. Huvudkontoret ligger i Lidköping men Absolent har också dotterbolag i Tyskland, USA, Frankrike och Kina. Majoriteten av företagets kunder är aktiva inom metallbearbetning och några exempel är Volvo, Volkswagen och Bosch. Bland kunderna finns också många mindre industriföretag i Sverige och runt om i världen. Absolent uppskattar att man tillsammans med sina distributörer renar cirka 40 000 000 m3 luft per timma i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Rening av förorenad luft från oljedimma, oljerök och stoftpartiklar är viktigt inte minst av hälsoskäl. Arbetsmiljöfrågorna får allt högre prioritet runt om i världen vilket bl a illustreras av Absolents försäljningsframgångar på den kinesiska marknaden. En viktigt bidragande orsak till expansionen och marknadsframgångarna är förmågan att ta fram nya innovativa lösningar som ligger i linje med de nya behov och krav som uppstår som följd av att nya industrimaskiner och bearbetningsmetoder utvecklas. Därför har också Absolent en mänga olika lösningar som täcker in i princip alla användningsområden och behov.

Behovet hos klock- och implantatindustrin i Schweiz blev starten på utvecklingssatsning
Är det tung oljerök runt en pressgjutningsprocess som är problemet har företaget lämpliga centralanläggningar med stora filter. Andra gånger kan det vara mindre industrimaskiner med höga spoltryck där oljedimma och oljerök måste tas om hand på ett effektivt sätt direkt vid maskinen. Absolent är mycket lyhörda för de starkt skiftande behov som finns inom industrin och satsar mycket på nyutveckling och innovativa filterlösningar.
För drygt fem år sedan kom det indikationer från ett par olika industribranscher i Schweiz att det fanns ett starkt behov av en ny typ av mer kompakta filterenheter. Jan Berntsson som är utvecklingschef hos Absolent berättar att det var flera samverkande faktorer som lett till efterfrågan på nya filter.

”Klock- och implantatindustrin i Schweiz är högmoderna industrier men industrimiljöerna är många gånger också relativt trånga med lågt i tak. I dessa miljöer fungerar det inte med stora och centrala filterenheter som är kopplade till flera maskiner. Det man ville ha var istället små och kompakta filter som kunde placeras direkt på maskinerna. Vi visste att vi kunde utveckla den typ av enheter som efterfrågades, men vi visst också att det skulle ställa höga krav på fläktarna. Kraven var kompakta och högvarviga fläktar som till vår första enheter skulle klara luftflöden på upp till 1 000 m3/h och tryckfall på 1 000 Pa. Dessutom ville vi att fläktarna skulle vara energieffektiva och med möjlighet att anpassa fläkthastigheten. Vi ställde mycket höga krav och en anledning var att vi beslutat oss för att utveckla intelligenta filterenheter med helt nya funktioner och här hade fläktarna stor betydelse för att vi skulle lyckas”, förklarar Jan Berntsson.

Det var under 2011 som en dialog startade mellan Absolent och ebm-papst vars fläktprogram Jan Berntsson kände till sedan tidigare. Han hade också en klar kravbild för de fläktar som kunde bli aktuella. Hos ebm-papst var det Jan Edlinger, försäljningsingenjör OEM vid kontoret i Järfälla, som hjälpte till att ta fram lämpliga fläktalternativ. ”I vårt program finns en typ av gasfläktar med EC-teknologi som uppfyllde alla de krav som Absolent ställde. Radialfläktarna finns i ett flertal versioner och används i många storskaliga värmeapplikationer i främst Tyskland. Fläktarna kännetecknas bl a av att de är kompakta samtidigt som de svarar upp mot mycket höga krav på luftflödeskapacitet, höga tryck, flexibilitet och steglös reglering av fläkthastigheten. Detta var också krav Absolent ställde och vi är glada för att vi kunde erbjuda fläktar som passade in perfekt i deras utvecklingsprojekt”, säger Jan Edlinger.

Energieffektiva EcoDrive och användarvänliga A-Control
Våren 2016 fick marknaden se det första resultatet av Absolents utvecklingssatsning. Då lanserades den nya filterenheten A-10 som är ett kombinerat oljedim- och oljerökfilter. Filtret passar både för montering på mindre verktygsmaskiner och även för placering på golv, i tak och på väggar för att rena luften vid lättare tillverkningsprocesser. I och med lanseringen lades första pusselbiten i den serie av filterenheter som idag kallas A-line. I början av 2017 fick A-10 och A-serien ett tillskott i form av den lite mindre filterenheten A-5 (luftflöde 500 m3/h) som har utvecklats speciellt för den nya typ av höghastighetsbearbetning som blir allt vanligare inom många industrier. A-5 passar maskiner med ett innerutrymme på 2,5 m3 och A-10 för maskiner med en innervolym på upp till 5 m3.

I både A-10 och A-5 sitter ebm-papst radialfläktar och det har också gjort det möjligt för Absolent att komplettera mycket effektiv rening med smarta funktioner. De energieffektiva EC-fläktarna anpassar hastigheten för att justera luftflödet när dörren på maskinen öppnas. På så sätt behålls den förorenade luften inne i maskinen och operatören skyddas. När dörren till maskinen sedan stängs minskar fläkten åter hastigheten helt automatiskt. Absolent har gett funktionen namnet EcoDrive.

”Det känns väldigt bra att vi kan erbjuda EcoDrive som funktion då intresset för att spara energi växer sig allt starkare hos många kunder. Många är också intresserade av smart styrning och här heter vår lösning A-Control som är en handhållen elektronisk kontrollenhet med 7 tums färgskärm. A-Control är ett helt nytt sätt att övervaka och kontrollera filterenheter. Den gör det enkelt att styra filterenhetens aktivitetsnivå. Operatören kan kontrollera fläkthastigheten, läsa av driftstimmar och ställa in börvärden. Det går även att ställa in målvärden för filtrets undertryck. Allt med några enkla knapptryckningar”, förklarar Jan Berntsson.

Av 600 liter olja är det endast en tesked som släpps ut i luften
Ett sätt att illustrera hur effektivt A-10 och A-5 rensar luften från oljedimma är mycket oljemängd som kommer in respektive kommer ut från filterenheterna. Vid full kapacitet kan A-10 hantera 600 liter olja på ett år och A-5 300 liter. Oljemängden som kommer ut i luften efter filtreringsprocessen är endast en tesked. Den effektiva reningen är möjlig tack vare att varje enhet har fyra unika filterkassetter. De tre första är självdränerande vilket gör det möjligt att återanvända den infångade oljan i maskinen. Principen kallar Absolent för Catch & Release. Den fjärde filterkassetten är ett HEPA H13-filter som filtrerar minst 99,97 % av alla partiklar som kan vara ett hot mot operatörers säkerhet och hälsa. ”Med fyra filtersteg bestående av täta och tjocka filterbäddar krävs det starka fläktar för att klara den stora luftmängden. ebm-papst EC-fläktar har visat sig fungera fantastiskt bra. Att de dessutom bidrar till det helhetskoncept vi skapat med EcoDrive och A-Control som helt nya funktioner är ett extra plus”, avslutar Jan Berntsson.