EC-fläktar för effektiv kylning av transformatorer

ebm-papst har ett brett program med EC-fläktar för effektiv kylning av både små och stora oljekylda transformatorer.

På vägen från de svenska kraftverkens generatorer till förbrukare i fastigheter och fabriker finns det mängder av transformatorer utplacerade. Transformatorerna sköter omvandlingen från en spänningsnivå till en annan i elnätet och de har en mycket viktig roll för att vår elförsörjning ska fungera. Det finns olje- och luftkylda transformatorer och de finns också i många olika storlekar. Från mycket stora krafttransformatorer med flera meters höjd till små kompakta enheter som kan vara monterade på en stolpe i skogen. Med riktigt stora transformatorer är det möjligt att leda elströmmen 100 mil eller mer i kraftledningarna. Via mindre transformatorer tas sedan spänningen ner till en lägre nivå för de regionala elnäten i städer och på landsbygden. Ju mer elnäten förgrenar sig desto mindre blir transformatorerna.

Hjälper transformatortillverkare uppfylla ekodesigndirektiv
De allra största transformatorerna och även de flesta mindre är idag oljekylda vilket innebär att de är fyllda med olja som kyler järnkärnan och spolarna. Målet för tillverkarna av transformatorer är att utveckla allt mer energieffektiva transformatorer och det finns även ekodesigndirektiv som ställer tuffa krav. Det gäller därför att få ut så mycket som möjligt av den elenergi som matas in och minimera förluster i form av värme inuti transformatorerna. Den största orsaken till förluster är den så kallade tomgångsförlusten som uppstår konstant oavsett om det är lite eller mycket ström som går igenom transformatorn. Transformatorer på tomgång kallas ibland för eltjuvar då de bidrar till förluster i elsystemet.

I oljekylda transformatorer kompletteras ofta den kylning som oljan ger med fläktar som ger forcerad kylning och hjälper till att göra förlusterna så låga som möjligt. I ebm-papst fläktprogram finns fläktar i många olika modeller och i storlekar från 500 till 1.250 mm som utvecklats för att ge en effektiv kylning av oljekylda transformatorer. Fläktarna finns både med EC- och AC-motorer och de uppfyller två viktiga krav på transformatorfläktar; de är tysta och mycket energieffektiva. En låg ljudnivå är extra viktigt för de transformatorer som är placerade nära bebyggelse. Fläktarna har utvecklats enligt kraven i standarden EN 50216-12 som även täcker in fläktar för transformatorer.

HyBlade en viktig komponent i högeffektiva fläktar
ebm-papst axialfläktar med fläktbladet HyBlade motsvarar alla de krav som idag ställs på effektiv kylning av transformatorer. Fläktbladens hybridkonstruktion har möjliggjort en optimering av de aerodynamiska egenskaperna. Med HyBlade uppnås mycket hög verkningsgrad och låg ljudnivå samt även låg vikt. Fläktarna finns med energieffektiv EC-integralmotorer alternativt spänningsreglerbara AC-motorer. Att fläktarnas hastighet kan styras efter det aktuella kylbehovet i en transformator bidrar till att göra dem energieffektiva samtidigt som den effektiva kylningen har stor betydelse för transformatorernas livslängd. Den integrerade inloppskonan bidrar till det effektiva luftflödet och kylningen. Fläktarna har också en mycket robust konstruktion anpassad för de krav som ställs när transformatorer utsätts för regn, snö och fuktigt väder.

Broschyr: Fans for oil-cooled transformers.