EC - Tekniskt försprång och stor besparingspotential!

Vi får ofta frågan om inte EC bara är en motor med högre verkningsgrad. Svaret på den frågan är ett bestämt NEJ! I och för sig har ebm-papst EC-fläktar en betydligt högre verkningsgrad - men energibesparing är bara en del av vad ebm-papst EC har att erbjuda.

I den här artikeln kommer vi att ge alla som har användning för fläktar en bättre förståelse för vad EC-tekniken från ebm-papst innebär.

Det är vår förhoppning att du efter att ha läst tidningen ska förstå att ebm-papst EC-fläktar inte bara innebär högre verkningsgrad utan faktiskt är en teknik för framtiden som kan hjälpa till att ge ditt företag konkurrensfördelar.

Möjligheternas sparmaskin...

Vi tycker att det bästa sättet att beskriva ebm-papst EC-fläktar är att förklara på vilka sätt de kan hjälpa dig att spara...

EC-fläktar spar energi

ebm-papst EC-fläktar har en avsevärt högre verkningsgrad än dagens standard-fläktar - ditt företag kan erbjuda slutkunden minskade driftkostnader.

ebm-papst EC-fläktar utvecklar mindre värme vid drift. Det är alltså inte nödvändigt att slösa energi på att bli av med överskottsvärme (stor fördel vid applikationer inom elektronik, kylteknik och luftkonditionering). ebm-papst EC-fläktar är enkla att varvtalsreglera och bibehåller sin höga verkningsgrad genom hela varvtalsområdet. Varvtalet kan styras exakt för att matcha aktuellt driftläge istället för till ett ungefärligt varvtal, därmed sparas ytterligare energi.

EC-fläktar spar miljön

ebm-papst EC-fläktar spar miljön bl.a. genom den effektiva energianvändningen. Dessutom slippper man ofta installera andra komponenter tack vare inbyggda funktioner. EC-fläktarna kan också genom sin effektivitet bidra till att öka andra komponenters prestanda och därmed spara ytterligare energi.

EC-fläktar spar pengar

ebm-papst EC-fläktar sänker avsevärt slutanvändarens drift- och underhållskostnader och gör därmed slutprodukten med attraktiv för marknaden. Men EC-fläktarna spar också pengar därför att styr- och skyddselektronik är inbyggt från början. Tillverkaren av slutprodukten slipper lägga tid och resurser på att rita in dessa komponenter.

Andra fläktar kan på grund av ökad värmealstring få kortare livslängd vid nedreglering av varvtalet. Med ebm-papst EC-fläktar påverkas inte livslängden vid nedreglering av varvtalet.

EC-fläktar spar utrymme

I ebm-papst EC-fläktar finns skyddselektronik för hög temperatur, överlast och låst rotor inbyggd, liksom styrelektronik för varvtalsreglering. Dessutom är fläktarna i sig kompakta och blir med tiden allt mindre i förhållande till prestanda. Vad göra med allt tomt utrymme i slutprodukten? Kanske kan den göras mindre?

EC-fläktar spar tid

Därför att du kan få en komplett lösning från en leverantör. Dessutom är ebm-papst EC-fläktar enkla att installera och driftsätta. Slutkunden spar också på att fläktarna är gediget byggda, har en lång livslängd och har underhållsfria motorer.

EC-fläktar besparar dig problem

Tack vare att ebm-papst EC-fläktar levereras med så många inbyggda funktioner slipper du problemet att söka efter ytterligare komponenter. Eftersom allt är inbyggt går installationen lätt. Du ansluter fläkten enkelt till nätet och till ditt styrsystem. När fläktarna väl är installerade kan de fjärrstyras och de skickar kontinuerligt statusrapporter. EC-fläktarna öppnar så många möjligheter till att göra din slutprodukt ännu bättre.

EC-fläktar sparar dina öron

ebm-papst EC-fläktar går tyst även när de varvtalsregleras. Detta är en mycket stor fördel jämfört med andra fläktar som ofta kan avge oljud då de regleras.

Ger konkurrensfördelar

Med ebm-papst EC-fläktar i din applikation kan den bli bättre, starkare, mindre, tystare och billigare att tillverka och driva. Du kan med andra ord uppnå konkurrensfördelar genom att använda ebm-papst EC-fläktar i din applikation.