Diffusorn AxiTop är en av nyheterna från ebm-papst på Chillventa 2012

Chillventa i Nürnbergs mässcentrum har vuxit till att bli Europas största internationella mässa för kylning, ventilation och värmepumpar. När Chillventa 2010 arrangerades deltog 880 utställare från 42 länder och under fyra dagar hade mässan 29000 besökare. Som tre av fem starka teman under mässan utsågs EC-motorer, varvtalsstyrning och energioptimering. Givetvis var intresset stort för ebm-papst det året, och vi tror inte det blir mindre i år. Välkommen till ebm-papst i Hall 7 monter 7-414 under Chillventamässan 9-11 oktober.

Chillventa 2012 ger dig en unik möjlighet att titta närmare på de senaste nyheterna från ebm-papst, få mer information om aktuell produktutveckling och givetvis också att i montern få träffa medarbetare från ebm-papst i Sverige. Den 9 oktober är Bengt Knutsson (VD för ebm-papst i Sverige) på plats i montern och den 9-11 oktober kan du diskutera våra nyheter med Sven Bråtman (försäljningschef OEM).

Arbetet inom EU för att minska energianvändningen, där Ekodesigndirektivet är ett av verktygen, gör det naturligt med ett fortsatt starkt fokus på energifrågorna under Chillventa. ebm-papst ligger i frontlinjen när det gäller utveckling av fläktar och motorer som bidrar till minskad energianvändning. Redan år 2010 uppfyllde samtliga EC-fläktar från ebm-papst kraven i ErP 2015!


AxiTop reducerar både energianvändningen och ljudnivån

På Chillventa 2012 berättar vi givetvis om utvecklingen av nya produkter som tas fram i linje med vår GreenTech-strategi, och i montern presenteras också flera nyheter. Ett exempel är utloppsdiffusorn AxiTop som utvecklats för axialfläktar från ebm-papst. Fläktarna återfinns ofta i värmeväxlare och diffusorns uppgift är att omvandla rörelseenergi till statisk energi (tryck) och en utmaning är att få önskad tryckuppsättning med så låg energiåtgång som möjligt. Med nya AxiTop från ebm-papst är det möjligt att reducera energiförbrukningen med upp till 22 % och ljudnivån med upp till 5.7 dB(A). Den nya diffusorn kan enkelt installeras i befintliga fläktsystem och konstruktioner.


Utökat program med axialfläktar i HyBlade-serien

Axialfläktar från ebm-papst används främst i ventilations- och värmeapplikationer samt i kylmediekylare och kondensorer. När ebm-papst år 2008 introducerade HyBlade-serien innebar det i praktiken att en ny standard sattes för axialfläktar. Utmärkande för fläktarna i HyBlade-serien är hög verkningsgrad, låg ljudnivå, reducerad miljöpåverkan och låg vikt. På Chillventa presenteras den utökning som skett av HyBlade-serien, fläktarna finns nu i diameter från 200 till 1.250 mm, och vilka applikationsmöjligheter det öppnar för bland annat kondensorer.


Smart energibesparing; installera en iQ2-motor i kyldisken!

I butiker finns det stora möjligheter att minska energiförbrukningen genom att uppgradera befintliga och energikrävande kyldiskar till energieffektiva kyldiskar. Besök vår monter på Chillventa så ska vi berätta hur det är möjligt att med ebm-papst smarta och energisnåla iQ2-motorer minska energiförbrukningen med upp till 70% jämfört med andra motoralternativ.

Att modernisera kyldisken är enkelt då iQ2-motorerna har samma storlek som sina föregångare. Motorerna förses med lämpliga axialfläktvingar med upp till 300 mm diameter.
iQ2-motorerna har integrerad drivelektronik som ger många möjligheter till specialanpassning, och dessa möjligheter kan utökas ytterligare genom integration av ett ESM-interface. Motorerna finns också i EX-utförande och med strömförsörjning via 24 volt DC.