”Den första fläkten installerades för mer än tio år sedan och kvaliteten gör att vi fortsätter välja ebm-papst”

Karlstads Bostads AB, KBAB, är ett kommunägt bostadsföretag med ca 7200 lägenheter och lokaler i centrala Karlstad. Sammanlagt har företag cirka 130 anställda som arbetar efter visionen att ge de boende en trygg och trivsam boendemiljö. KBAB:s fastigheter står idag för cirka 30 procent av det totala boendet i flerfamiljshus i Karlstad och företagets arbete med allt från nybyggnation till teknisk förvaltning präglas av ledord som framsynthet, mångfald, samarbete och resurshushållning.

På KBAB finns ett energi- och klimatteam som engageras i såväl nyproduktion som ROT- och moderniseringsprojekt. Teamets arbete resulterar ofta i betydande energibesparingar och det blev också effekten av ett fläktbyte på det stora servicehuset Gunnern som har en total yta på cirka 6 400 kvadratmeter. Gunnern byggdes på 80-talet och förutom ett äldreboende rymmer fastigheten även ett storkök som dagligen producerar och levererar mat för 800 personer på äldreboenden runt om i Karlstad. Omfattningen av storkökets verksamhet gör att det ställs stora krav på bland annat Gunnerns ventilationssystem och i samband med en modernisering av fastighetens styr- och reglersystem togs också beslut under 2011 om att modernisera ventilationsaggregaten. Energiteknikern på KBAB´s pekar på två målsättningar för moderniseringen.
- Det ena var att vi ville få en bättre driftsäkerhet då tekniska problem med de tidigare fläktarna krävde alldeles för många akuta utryckningar. Precis som i många av våra andra projekt ville vi också få en mer energieffektiv lösning och en reducering av elkostnaderna. Att vi efter moderniseringen har reducerat elförbrukningen från drygt 290 megawatt till lite drygt 220 megawatt visar att en modernisering av ventilationsaggregat verkligen lönar sig. Investeringen vi gjort i fem nya fläktar har betalat sig på cirka 2,5 år.

Fyra av fläktarna är ebm-papst kammarfläktar i serien MXPC och används för allmänventilationen medan den femte fläkten är en takfläkt i serien MXRC. Samtliga fläktar är försedda med ebm-papst EC-motorer som i Gunnern visat sin förmåga att bidra till en reducerad elförbrukning.


Väljer ebm-papst även för nyproducerade bostäder
Under 2011 började de första hyresgästerna flytta in i KBAB´s nybyggda och miljöcertifierade kvarter Sjögången på Orrholmen. Sjögången består av 127 lägenheter på land och tolv lägenheter flytande i Mariebergsviken alldeles intill. Uppmärksamheten runt projektet har varit och stor och det är inte svårt att förstå varför lägenheterna snabbt blev uthyrda. Egen båtplats ingår exempelvis i hyran för de flytande lägenheterna!

Husen på land är miljösmarta lågenergihus som miljöcertifieras enligt LEED Guld. Detta innebär bland annat att både energiåtgång och materialval ger liten påverkan på miljön. Ventilationslösningen har också utformats för att ge bästa möjliga komfort i lägenheterna. Husen har FT-system med frånluftsvärmepump. Luften tas in vid yttertak för att förvärmas i en luftkammare och sedan tas luften in i lägenheten via hallen, frånluften tas från bad, kök och sovrum.

Även i detta projekt har KBAB valt fläktar från ebm-papst och Staffan Johansson berättar att ebm-papst fläktar varit förstahandsvalet för många olika projekt ända sedan början på 2000-talet.

- Kvalitetsaspekten har alltid varit avgörande för oss. Vi vet att vi får en problemfri drift med ebm-papst fläktar och det är viktigt för oss och sedan har vi också möjligheten till energibesparingar som givetvis också är betydelsefull. Förutom Gunnern och Sjögången kan jag nämna moderniseringar av takfläktar i Kronoparken samt bostadsområdet RUD som exempel på projekt där vi valt ebm-papst. Sedan början på 2000-talet har vi säkert gjort ett 90-tal installationer runt om i vårt fastighetsbestånd och det blir säkert många fler i takt med att vi ser nya möjligheter till exempelvis energieffektivisering, avslutar energiteknikern.