Den 1 januari 2013 är det dags. Är ni redo för första steget mot ErP2015?

Fläktens totala verkningsgrad, dvs styrelektronik, motor och fläkthjul tillsammans, avgör om produkten godkänns enligt ekodesignkraven. P1 är inmatad effekt från nätet.
Ekodesigndirektivet ErP2015 ska spara tre Sverige om året!

EU räknar med att de ekodesignkrav som fastställts för 13 olika produktgrupper, varav fläktar är en, ska ge en energibesparing på 383 TWh per år när vi kommit fram till 2020. Det är nästan lika mycket el som tre Sverige använder varje år (Sveriges elanvändning 2010 var 132 TWh) konstaterar Energimyndigheten som också är tillsynsmyndighet i Sverige för direktivet. För produktgruppen Fläktar är energisparmålet 34 TWh per år (motsvarande 16 miljoner ton CO2-utsläpp) för EU:s idag 27 medlemsländer från och med 2020.

Även om Ekodsigndirektivet getts namnet ErP2015 (ErP, Energy related Products) är det hög tid att förbereda resan mot de mål som satts för år 2020. Redan den 1 januari 2013 införs nämligen den första nivån. Då måste alla motordrivna fläktar som säljs på marknaden och som har en ineffekt på mellan 0.125 kW och 500 kW uppfylla den första miniminivån i direktivet (se diagram nedan).

Det betyder att det bara är några månader bort innan verkningsgraden för fläktar stramas åt betydligt och det är hög tid att agera och förbereda sig för de nya kraven. Konsekvensen av att den första nivån införs i början av 2013 är att ca 30 % av alla fläktar som idag finns på marknaden inte uppfyller Ekodesigndirektivets krav på verkningsgrad. När nivå två med ännu tuffare krav träder i kraft i augusti 2015 är det ytterligare 20 % av dagens fläktar som inte hållet måttet.

Om Ekodesigndirektivet inte hade arbetets fram uppskattar EU att dagens elförbrukning på ca 344 TWh för berörda fläktar med nuvarande marknadstrend hade stigit till 560 TWh år 2020.


Miljön vinner på ErP2015, men det finns många fler vinnare

De flesta typer av fläktar berörs av ErP2015 om de har en ineffekt från 0,125 kW. Det gäller oavsett om de utgör en komponent i någon form av systemlösning eller används som ”stand alone” fläktar. ebm-papst har aktivt medverkat i arbetet med Ekodesigndirektivet, och vetskapen om vad som komma skulle ledde till att vi redan för många år sedan startade ett intensivt utvecklingsarbete. Äldre fläktar har fasats ut och ersatts av fläktar med EC-motorer.

Arbetet har skett inom ramarna för utvecklingsstrategin GreenTech och under mottot ”Ready for ErP2015!”. Redan år 2010 var vi klara med det vi kan kalla vår första nivå (utvecklingsarbetet fortsätter!) i och med att i princip alla våra EC-fläktar då uppfyllde kraven i ErP2015. Tystare, högre verkningsgrad, lägre vikt och helt nya möjligheter till energibesparingar. EC-fläktarnas fördelar är många och i Sverige finns flera projekt med dokumenterade energibesparingar på mellan 40–60 %. Energisparpotentialen visar att det är fler än miljön som vinner på ErP2015!

På ebm-papst finns ett långsiktigt miljöengagemang som går hand i hand med, och utgör en del av, utvecklingsstrategin GreenTech. Vi välkomnar därför ErP2015 både för miljöns skull, men också därför att EC-fläktarna öppnar nya affärsmöjligheter för våra kunder och nya energisparmöjligheter i alla de sammanhang fläktarna används. Miljön är alltså en stor vinnare men som vinnare ser vi också alla de som drar nytta av EC-fläktarnas fördelar.

Vår förhoppning är därför att ErP2015 ska bli en drivkraft inte bara i teknikutvecklingen utan också för marknadsutvecklingen, och utvecklingen mot energisnålare fläktapplikationer!

Broschyr The ErP Directive
Calculating the minimum efficiency levels
ErP Directive demands high minimum efficiency ratings for fans
Teknisk artikel av Uwe Sigloch, ebm-papst Mulfingen: EU focuses on green fans
Osäker på vad ERP2015 innebär för er? Vi hjälper er reda ut begreppen!