Dataservrar trivs i serverhallar med högeffektiva EC-fläktar

Det schweiziska företaget NTS erbjuder datalagringstjänster till främst små och medelstora företag som hyr utrymme för sina dataservrar i NTS stora serverhallar. Efter att ebm-papst högeffektiva EC-fläktar installerats kyls dataservrarna effektivare än tidigare samtidigt som energiförbrukningen minskat betydligt.

För nästan alla företag blir det allt viktigare att skapa säkra och samtidigt lätt åtkomliga datalagringsmiljöer för affärskritisk digital information. Att ha egna serverrum är dock inte särskilt kostnadseffektivt för mindre och medelstora företag. NTS Workspace AG, som har ett flertal anläggningar runt om i Schweiz, erbjuder skräddarsydda lagringslösningar för företag i den här storleksklassen. NTS hyr serverutrymme i stora datacenters och tar totalansvar för hela den infrastruktur med bland annat effektiv kylning och säker strömförsörjning som är helt avgörande för en säker datordrift. Det enda NTS kunder behöver göra är att tillhandhålla servrarna.

”Liksom i alla andra datacenters står kylningen av dataservrarna för en mycket stor del av den totala energiförbrukningen” säger Niklas Hug som är VD för NTS Workspace AG. Han berättar att företaget tog beslut om att förbättra energieffektiviteten och detta blev också en del av ett större utvecklingsprogram. Ett prioriterat projekt blev att modernisera de befintliga luftkonditioneringsaggregaten. ”De gamla aggregaten gav en jämnt flöde av kall luft oavsett hur mycket kyla som egentligen behövdes”, säger Dr. Jan Meyers som är NTS rådgivare i energirelaterade frågor. ”Det vi behövde var fläktar med möjlighet till styrning och som på ett smidigt sätt kunde integreras i det befintliga systemet”.
NTS fann vad man sökte hos ebm-papst och valet blev EC-fläktar med integrerad styrelektronik som möjliggör stora energibesparingar jämfört med fläktar utrustade med AC-motorer.

Moderniserar serverhallar i Bern och Zürich
NTS tog beslut om att utnyttja den stora energisparpotentialen med ett fläktbyte och installerade EC-fläktar i företagets serverhallar i Bern och Zürich. ”Då vi hyr ut serverutrymme varierar det hur mycket av utrymmet som utnyttjas och då är det en stor fördel att vi kan styra fläktarna väldigt exakt. Styrningen sker nu efter principen; ”så mycket som behövs, men så lite som möjligt”. Genom bytet till ebm-papst EC-fläktar har NTS reducerad energikostnaderna med motsvararande 100 000 kronor per år. Dessutom har man utnyttjat möjligheten att göra ännu större besparingar genom att ta vara på överskottsvärmen från dataservrarna och låta den värma kontoren under vinterhalvåret. På det sättet minskar NTS årliga behov av eldningsolja med cirka 100 000 liter.

"Eftersom vi hyr ut serverutrymme och uthyrningsgraden varierar är det en stor fördel att vi kan styra EC-fläktarna väldigt exakt."
Niklas Hug, VD för NTS Workspace AG

Utrustar värmeväxlare på taket med utloppsdiffusorn AxiTop
Ytterligare en fördel med EC-fläktarna är den låga ljudnivån. ”Ibland arbetar våra kunder i serverrummen med installationer av dataservrar. Självklart är det en stor fördel om vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö där det både är svalt och tyst”, säger Niklas Hug. Med målsättningen att även värmeväxlarna på serverhallarnas tak i Bern och Zürich ska bli tystare har NTS beslutat att utrusta dem med ebm-papst utloppsdiffusor AxiTop. Med AxiTop ökar trycket vilket gör det möjligt att minska fläktens varvtal.

För att uppnå ett luftflöde genom en värmeväxlaren behöver fläkten prestera ett tillräckligt stort tryck för att övervinna luftmotståndet genom växlaren. En utmaning är att få önskad tryckuppsättning med så liten energianvändning som möjligt. Normalt strömmar luften med hög hastighet från fläktens utlopp till omgivningen. Luftflödets rörelseenergi omvandlas till värme som inte längre utnyttjas vilket innebär en förlust. AxiTop är utformad för att retardera flödet och göra att en stor del av rörelseenergin istället omvandlas till statiskt tryck. Detta gör det möjligt att minska fläktens varvtal och ändå uppnå motsvarande tryck. Med ett lägre varvtal minskar energianvändningen samtidigt som värmeväxlarna blir tystare vilket säkert uppskattas av grannarna i serverhallarnas närområde.


Läs mer:
> Upptäck ebm-papst i serverhallar