Datacenters blir energieffektiva med EC-fläktar

Energikostnaderna för kylning av datacenters är ofta höga. Med ebm-papst energieffektiva EC-fläktar kan kostnaderna sänkas samtidigt som miljöpåverkan blir lägre.

Idag är det populärt att prata om ”Grön IT”. Datacenters i form av serverhallar med mycket datorer och datakraft avger överskottsvärme som kan återanvändas för att värma upp en serverhall. Det är ett exempel på Grön IT. Ett annat exempel är att den viktiga kylningen av ett datacenter kan göras mer miljövänlig genom energieffektivisering. Här finns många möjligheter med ebm-papst EC-fläktar. Att hitta nya effektiva och mindre kostnadskrävande kyllösningar har hög prioritet eftersom trenden är att serverhallarna blir allt större och mer energikrävande. Anledningen är att datavolymerna ständigt växer i takt med att vi exempelvis använder mobilt internet allt mer och företag världen över väljer så kallade molnlösningar istället för egna servrar.

För att förstå att datalagring är en växande marknad räcker det med att konstatera att den samlade datamängden i världen dubbleras ungefär var artonde månad. Behovet av datalagring i datacenters växer alltså enormt och Sverige har blivit en populär plats för etablering. Anledningen är det kyliga klimatet som förenklar konstruktionen av effektiva kyllösningar. Siffror från Tyskland visar hur energikrävande datacenters kan vara. Redan 2008 använde kommersiella datacenters i landet cirka 10 terawattimmar vilket motsvarade strax under 2 % av Tysklands totala elanvändning. Av denna förbrukning uppskattas 35 till 50 % gå åt för kylning och likadant ser det ut för merparten av världens alla datacenters. Utom i Sverige kanske där det kyliga klimatet gör det möjligt att utveckla mindre energikrävande kylsystem.

Många fördelar med frikyla och EC-fläktar monterade som fläktvägg
Det finns en mängd olika alternativ för att kyla datacenters och det är också nödvändigt eftersom det inte finns någon universallösning. Behovet av kylning varierar också kraftigt beroende på en serverhalls storlek, mängden datakraft, byggnadens utformning och det omgivande klimatet. Ibland kan det räcka med att kyla enskilda datorer, andra gånger krävs stora och centrala kylanläggningar för hela datacenters. Ett allt mer använt kylkoncept är så kallad frikyla från omgivande luft vilket också är möjligt här i Sverige med vårt lite kallare klimat. En viktig fördel med frikyla är att lösningen minskar behovet av energikrävande kylaggregat.

Vid konstruktionen av kylsystem och luftkonditioneringsanläggningar enligt principerna för frikyla krävs det att fläktar kopplas samman och arbetar parallellt i så kallade ”fläktväggar”. Sådana fläktväggar kan i princip byggas hur stora som helst med ebm-papst EC-fläktar. Dessa fläktlösningar är skalbara och kan bestå av några få stora eller flera mindre fläktar. ebm-papst har hjälpt till att skapa energieffektiva fläktlösningar i många datacenters och ofta med EC-fläktar ur RadiPac-programmet. Fläktarnas flexibilitet, höga effekt med måttligt arbetstryck och flöden på upp till
35 000 m3/h gör det möjligt att bygga frikyleanläggningar med mycket stor kapacitet, men som samtidigt är energieffektiva.

En viktig fördel med RadiPac är också kombinationen av hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Ytterligare en fördel är det kompakta formatet vilket gör det möjligt att montera flera parallellkopplade EC-fläktar i en fläktvägg även om installationsutrymmet är begränsat. Styrningen och varvtalsregleringen av fläktarna kan ske både med 0-10 V signal och med gränssnittet Modbus. När EC-fläktarna parallellkopplas är möjligheten till styrning från en central dator viktigt eftersom det underlättar drifttagning, konfigurering, service och underhåll. Dessutom kan fläktarna integreras i ett övergripande fastighetssystem eller i så kallade DCIM-system (DCIM, Data Center Infrastructure Management) vilket förenklar övervakningen och anpassningen av fläktkapaciteten till kylbehovet.