Datacenter bytte till ebm-papst EC-fläktar och reducerade energiförbrukningen med 50 procent

Allt större informationsmängder gör att kraven ständigt ökar på lösningarna för kyla och ventilation i stora datacenters. Dessa lösningar kan vara mycket energikrävande, men ett större datacenter i Storbritannien har genom ett byte till ebm-papst EC-fläktar reducerat energiförbrukningen med 50 procent.

Dataservrarna i en datorhall tillhörande en ledande investmentbank i Storbritannien lagrar och hanterar dagligen stora mängder känslig information. Kraven på driftsäkerhet är mycket höga med tanke på bankens verksamheten. Ett effektivt kyl- och ventilationssystem har därför högsta prioritet och i datacentret finns ett 75-tal luftkonditioneringsenheter. Fem år efter att dessa installerades föreslog Emerson Network Power, som levererar servicetjänster för affärskritiska processer, att de remdrivna AC-fläktarna skulle ersättas med direktdrivna och mer energieffektiva EC-fläktar från ebm-papst.

Möjligheten till stora energibesparingar ledde till att de driftansvariga för datacentret snabbt blev intresserade. ”Våra kunder som har stora datacenters är ofta lyhörda för möjligheten att byta till EC-fläktar då energisparpotentialen är mycket stor. Så var också fallet med denna kund som omgående tog beslut om att genomföra ett moderniseringsprojekt”, säger Helen McHugh som är divisionschef hos ebm-papst i Storbritannien. Bytet från AC-fläktar till EC-fläktar innebar att Emerson Network Power ställdes inför olika utmaningar. Teamet som ansvarade för installationerna hade bara tillåtelse att stänga av en luftkonditioneringsenhet åt gången och vid inget tillfälle under arbetet fick driften vid datacentret stoppas. Trots de höga kraven genomfördes bytet till EC-fläktarna utan några problem och störningar av datacentrets verksamhet.

Satsningen på att ersätta AC-fläktarna med ebm-papst EC-fläktar betalade sig snabbt. Energiförbrukningen har reducerats med 50 procent, motsvarande drygt 3 miljoner kronor, och de årliga CO2-utsläppen har med minskat med omkring 1.500 ton. Andra viktiga fördelar är att datacentrets kyl- och ventilationssystem har blivit både tystare och driftsäkrare. Dessutom har underhållsbehovet minskar efter att de remdrivna fläktarna ersatts med direktdrivna EC-fläktar. ”Energibesparingen har blivit exakt så stor som vi uppskattade innan bytet. Det fanns egentligen inget behov av att göra mer exakta analyser då energiförbrukningen varje månad är så uppenbart mycket lägre jämfört med innan”, säger Ian Shaw som är energiansvarig hos Emerson Network Power.

I Storbritannien använder många datacenters årligen mer än 6 gigawatt (GW) vilket motsvarar energiförbrukningen hos sex miljoner privata hushåll. Då ett datacenters system för kyla och ventilation ofta står för hälften av energiförbrukningen är sparpotentialen enorm vilket också projektet för investmentbankens datacenter visar.