Danish Crown gör energibesparing på 90 % med behovsstyrd ventilation

Danish Crown är Europas största och världens näst största producent av svinkött. Företaget är dessutom Europas största förädlare av kött och totalt sett är Danish Crown världens största köttexportör. Företaget har ett flertal slakterier och produktionsanläggningar i Danmark och gemensamt är att verksamheten ställer mycket stora krav på ventilationen och kontrollen av luftfuktigheten i lokalerna.

Ventilationssystemen är energikrävande och för att utvärdera möjligheterna till energibesparingar startades ett pilotprojekt vid en anläggning i Horsens. Fläktar med EC-teknologi ersatte äldre fläktar och besparingen blev så stor att energiansvariga hos Danish Crown och deras samarbetspartner EnergiMidt hade svårt att tro på resultatet. Energiförbrukningen minskade nämligen med 90 %. ”Vi räknade med att spara mellan 30 och 40 % genom att investera i nya fläktar och behovsstyrd ventilation”, säger Torben Andersen som är energiansvarig hos Danish Crown. Efter att en utvärdering skett av pilotprojektet genomfördes en total modernisering i flera etapper av ventilationen vid anläggningen i Horsens som är Europas största svinslakteri.

55 EC-fläktar i Europas största svinslakteri
Varje vecka slaktas här cirka 100 000 djur. Även efter den första fasen av moderniseringen, i slakteriets styckningsavdelning, visade analyser på samma besparing som i pilotprojektet; 90 %. Därefter fortsatte moderniseringen i ytterligare en avdelning och totalt är det 55 av ebm-papst EC-fläktar som ersatt äldre AC-fläktar, och det är ebm-papst EC-teknologi som möjliggjort dem stora besparingen. ”Det är EC-fläktarnas möjligheter till steglös varvtalsstyrning både upp och ner som gett den stora energispareffekten”, säger Henrik Dahl Thomsen som är produktchef hos ebm-papst i Danmark. ”EC-fläktarna är kompletta enheter med bl a motor och elektronik integrerade vilket bidrar till att optimera verkningsgraden inom det önskade området för varvtalsstyrning, och detta även vid mycket låga hastigheter. Det är detta som lagt grunden till den mycket lyckade moderniseringen”.

”Själva kärnan i vår lösning är att vi styr ventilationen efter behov. Vi mäter alltid den relativa luftfuktigheten så att vi har kontroll och vet hur mycket fukt som måste avlägsnas”, säger Torben Andersen. ”Tidigare körde vi med full kapacitet på både värme och kyla vilket givetvis inte var särskilt energieffektivt. Även om luftfuktigheten var låg och behovet av värme mindre gick ventilationen med samma kapacitet eftersom vi inte hade de möjligheter till behovsstyrning som vi nu har med EC-fläktarna”.

Precis styrning efter aktuellt behov
Luftfuktigheten mäts med sensorer installerade i ventilationsenheterna och fläkthastigheten justeras snabbt och mycket precist när behovet av värme eller kyla förändras. Detta sker steglöst inom hela reglerområdet till skillnad mot tidigare då de gamla AC-fläktarna bara gav valmöjlighet mellan två hastigheter. Produktionen i Horsens stoppas vid midnatt varje dag och därefter töms produktions-linjerna och transportbanden på kött. Ventilationssystemet sätts i ett ”rengöringsläge” och personalen som ansvarar för arbetet börjar sedan rengöra all utrustning och transportörer med 50-60 grader varmt vatten. Därefter sker desinficering med klor innan en torkningsprocess som tar knappt två timmar startar. Efter det återställs luftfuktigheten till den önskade nivån vid produktionsstarten på morgonen. Återbetalningstiden för de gjorda investeringar är så kort som knappt 1,5 år och den årliga elförbrukningen i de två avdelningar där ventilationssystemen moderniserats har reducerats med cirka 87 000 kWh.