DC-motorer med integrerad styrelektronik i innovativa intralogistiklösningar

Flexibla och kompletta drivapplikationer gör det möjligt att utveckla nya intralogistiksystem.
Inom området intralogistik utvecklas många olika lösningar för förvaring och transport av gods. Under de senaste åren har också intralogistik får allt större betydelse för att höja företags effektivitet och för att sänka totalkostnaderna för godshantering. I moderna företag ställs det också allt högre krav på effektiva flöden av varor som passerar igenom och/eller mellanlagras på exempelvis en produktionsanläggning, ett lager eller ett logistikcenter. Ny teknik och nya system utvecklas därför som automatiserar, snabbar upp flöden och gör det möjligt att lagra mer gods på mindre ytor. I takt med att automationsgraden ökar växer behovet av smarta, kraftfulla och flexibla drivapplikationer. ebm-papst motorserie ECI 63 från dotterbolaget Zeitlauf används i många olika slags logistik- och förpackningssystem. ECI 63 är elektroniskt kommuterade innerrotormotorer som motsvarar mycket högt ställda krav på lågt tröghetsmoment, exakt kalibrering och styrning samt snabb acceleration. Då ECI 63 finns med integrerad styrelektronik (K4-modul) är möjligheterna till skräddarsydda applikationslösningar stora.

Traditionellt har det varit dyrt att göra skräddarsydda applikationslösningar med hjälp av programmerbara motorer jämfört med att använda standardmotorer utan styrning. ebm-papst har därför under många år arbetat för att utveckla ett modulbaserat program av drivlösningar som förenklar en kostnadseffektiv anpassning även när det handlar om exempelvis komplexa intralogistiklösningar. Utvecklingen av ECI 63 med K4-modulen är ett resultat av det arbetet. Anpassningsmöjligheterna utökas ytterligare genom att DC-motorerna enkelt kan kombineras med de växellösningar som ingår i ebm-papst program från Zeitlauf. Ett exempel är planetväxeln Performax som finns i flera olika modeller.

Ett företag som utvecklar intralogistiklösningar är BITO Lagertechnik GmbH. BITO har utvecklat en ny typ av system för pall- och godshantering där ECI 63 med integrerad K4-modul och planetväxeln Performax har en central roll. Den lösning BITO har utvecklat heter PROflow. Det är ett pallställ med genomloppsramar och utdragsenheter som är mycket flexibelt och enkelt kan anpassas till olika lagringsbehov. PROflow har elektriska rullar med ebm-papst drivlösning för förflyttning av bland annat godspallar. Lösningen har utvecklats genom ett nära samarbete mellan BITO:s och ebm-papst specialister.

Distribuerad intelligens tack vare integrerad styrelektronik
I så kallade pallflödesstativ utnyttjas ofta naturlig gravitation, tyngdkraft och några graders lutning på ställen för att förflytta gods från lastnings- till lossningssidan. Principen har många fördelar men också begränsningar och det är dessa som BITO tar bort med PROflow och ebm-papst drivlösning. Ett vanligt problem med konventionella pallflödessystem är att pallar fastnar på transportbanorna. När nya pallar placeras på banan kan även de fastna och det finns också risk att pallar kolliderar med varandra och orsakar skador. Det BITO har gjort är att med elektriska drivrullar eliminera nackdelarna som kan uppstå i konventionella system som förlitar sig på gravitation och en lutning på pallställen på vanligtvis fyra grader, samt någon form av bromssystem. Med PROflow styrs istället pallarna av ebm-papst drivlösning. Lösningen trycker på pallarna, förhindrar oönskade stopp, bromsar pallar när det behövs och den håller också isär pallarna och förhindrar kollisioner. När en truck lyfter bort en pall flyttas resterande pallar automatiskt efter ett fördefinierat intervall.

Utmaningen för ebm-papst och BITO:s tekniker var att anpassa drivlösningen så att den rymdes och kunde integreras i PROflow:s drivrullar. Efter många diskussioner, experiment och testfaser togs en komplett drivlösning fram enligt ebm-past filosofi plug-and-play. Lösningen består av en motor med elektronik, broms och transmission, drivhuset med rullkåpa och externt kablage. Drivmotorn är ECI 63.20 K4 som är en borstlös 180-watts innerrotormotor med integrerad K4-modul. "Den integrerade elektroniken var viktig eftersom PROflow måste ha intelligens i varje drivrulle utan några separata kontrollskåp och mängder av kablage. Genom den distribuerade intelligensen är det också enkelt att bygga ut ett PROflow system om en intralogistiklösning behöver hantera mer gods”, säger Alexander Lang som är produktchef på BITO Lagertechnik. Parterna utvecklade också en kompressionskoppling som placeras på drivaxeln för kraftöverföringen till i rullarna. "Det integrerade drivsystemet gör det väldigt enkelt för oss att installera. De kompletta rullarna monteras enkelt i transportbanans sidoväggar”, avslutar Alexander Lang.