DC-motorer från ebm-papst i avancerade lyftpelare från X2 Technology

X2 Technology har bara funnits i fyra år men har på denna tid vunnit stora tekniska framgångar på sitt kärnområde — lyftpelare. Ett fåtal viktiga kunder har inneburit att företaget har kunnat utveckla ett flertal högpresterande produkter inom denna speciella lyftteknik.

- Utöver maskinbyggare har vi kunder inom medicinteknik, där vi bland annat utvecklat lyftpelare till röntgenkamerastativ och röntgenbord, säger Bo Arrhén som är VD på X2 Technology.

I en lyftpelare kan det finnas ett flertal aluminiumrör i varandra. X2 Technologys styrka är bland annat att kunna ta fram lyftpelare med minimalt glapp mellan rören, detta åstadkommes med glidlager och shims ända ner till 0,05 mm.

Motorer från ebm-papst

I lyftpelare av den här typen krävs robusta motorer med speciella egenskaper. ebm-papst och X2 Technology arbetar tillsammans för att hitta de bästa tekniska drivlösningarna.

- Vi har ett nära samarbete med ebm-papst som fungerar mycket bra, säger Bo Arrhén.

Robust konstruktion med hög precision

- Vårt know-how är robusta glidlagrade aluminiumprofiler med snäva toleranser och låg friktion, som möjliggör stora lastmoment, säger Bo Arrhén.

Som exempel på medicinteknisk kund kan nämnas Arcoma som tillverkar kamerastativ och röntgenbord. Kamerastativet är takmonterat kan ta röntgenbilder på såväl huvud som fot tack vare en slaglängd på 1800 mm.

Genom samarbete med röntgenspecialisten Arcoma har X2 Technologys produkter redan kommit ut på marknader utanför Sverige.

X2 Technology kommer att fortsätta den internationella expansionen och letar agenter i flera europeiska länder och USA. Som ett led i detta ställde man i november ut på RSNA, en röntgenmässa i Chicago — USA.

Ledande företag, som Siemens Medical och ABB, använder företagets produkter i ergonomiska, medicinska och industriella tillämpningar. Företagets ledstjärna är att ligga i den tekniska framkanten och satsar därför medvetet på att utnyttja och dra fördel av den senaste teknologin i företagets produkter.

- Tack vare vår lilla organisation, snabba kommunikation och slimmade produktion kan vi snabbt och flexibelt möta våra kunders behov. Vi kundanpassar vår teknologi för att möta användarnas tillämpningar, säger Bo Arrhén.

Mer information om X2