Byggd för att hålla

Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport
Tillförlitlighet är en av de aspekter som avgör om en racerbil kan vinna ett Formel 1-mästerskap. Det är också en avgörande faktor för framgången med ebm-papst fläktar.

Värsta tänkbara scenario för alla Formel 1-team: Efter noggranna förberedelser måste en racerbil dras tillbaka under en tävlingshelg på grund av ett tekniskt problem. Liknande scenarior när det gäller vitala kylsystem är också ett konkret hot för operatörerna av datacenters och annan kritisk infrastruktur. Ett fel i ett kylsystem skulle kunna leda till överhettning av datalagringssystemen och äventyra säkerheten för viktiga data. För att undvika denna typ av scenarior arbetar både Mercedes-AMG Petronas Motorsport och ebm-papst ständigt på att optimera tillförlitligheten hos sina system och produkter.

Fokus på tillförlitlighet
James Allison, teknisk direktör för Mercedes-AMG Petronas Motorsport, påminner om att så inte alltid varit fallet inom Formel 1 "Det var en tid då Formel 1-teamen främst var koncentrerade på prestanda, och tillförlitligheten var mer en sekundär fråga. Det är inte konstigt att det inte var en framgångsrik strategi. Dessa dagar ligger dock långt bakom oss i vår sport och alla team har insett att det inte är meningsfullt att ha en snabb bil om den inte kan fullfölja loppen”, säger Allison.

"Alla F1-team har insett att det inte är meningsfullt att ha en snabb bil om den inte kan fullfölja tävlingarna."

JAMES ALLISON, TEKNISK DIREKTÖR FÖR MERCEDES-AMG PETRONAS MOTORSPORT

Detta har lett till att pålitlighet har stått i centrum för Mercedes-AMG Petronas Motorsport i många år. Frågan har blivit ännu viktigare denna säsong eftersom Formel 1-teamen nu endast får använda tre motorer per år och bil i stället för som tidigare fyra motorer. "Vi har därför dokumenterat designstandarder, krävande bänkprov, tydliga godkännandeprocedurer och regelbundna kvalitetsrevisioner för att säkerställa att våra interna och externa leverantörer uppfyller våra standarder." säger James Allison.

Rigorös testning
På samma följer även ebm-papst de viktigaste standarderna inom utveckling och produktion. Det betyder att högsta prioritet ges till utveckling och användning av högkvalitativa material som ökar tillförlitligheten och dessutom tillför ytterligare fördelar till kunderna. Fläktarna som produceras med hybridtekniken HyBlade® är ett exempel. Precis som för varje ebm-papst produkt är denna kombination av en aluminiumkärna och en glasfiberförstärkt plastbeläggning utsatt för noggranna tester för att visa att den uppfyller kraven i olika kvalitetsstandarder. Det innebär att Hybridteknologins designfördelar och prestanda måste bevisas i tuffa stresstester vid forsknings- och utvecklingsanläggningar i Arizona, Singapore och Sibirien.

Eftersom dessa platser har extrema klimatförhållanden under hela året utgör de en idealisk miljö för uthållighetstestning. Förutom långvariga uthållighetstester och höga hastigheter - upp till över tre gånger sina maximala driftspunkter - exponeras hybridbladen också för vatten, saltspray och kemikalier. Testerna ska även visa att inte heller svåra vibrationer och stötar kan skada materialstrukturen. ebm-papst säkerställer också på olika sätt tillförlitligheten i sina kunders applikationer. Ett par exempel är att de effektiva EC-fläktarna, till skillnad från remdrivna fläktar, i princip är underhållsfria och inte heller avger partiklar och smuts vid slitage. Detta ökar både tillförlitligheten och minskar driftskostnaderna. Ytterligare ett exempel på hur ebm-papst fläktlösningar kan bidra till att öka tillförlitligheten är vid konstruktion och installation av luftkonditioneringssystem. Här kan installatörer säkerställa en hög redundans genom ebm-papst koncept för fläktväggar där fläktar staplas på varandra. Även om problem skulle uppstå med en fläkt säkerställs det önskade luftflödet genom att varvtalet ökas hos övriga fläktar. I en fläktvägg arbetar flera små fläktar bredvid varandra i stället för en enda stor fläkt. Detta ger ett bättre luftflöde, lägre energiförbrukning och större tillförlitlighet tack vare den inbyggd redundansen.

"Vi har en företagskultur där vi ständigt letar efter minsta lilla möjlighet att göra förbättringar."

JAMES ALLISON, TEKNISK DIREKTÖR FÖR MERCEDES-AMG PETRONAS MOTORSPORT

James Allison förklarar hur viktiga processer inom teamet tillför stora värden utöver de rent tekniska parametrarna: "Vi har en företagskultur där vi ständigt letar efter minsta lilla möjlighet att göra förbättringar. Misslyckanden, olyckor som undvikits och till och med mindre bekymmer lyfts upp och denna återkoppling används som en språngbräda för utveckling av en bättre produkt". Som jämförelse finns hos ebm-papst tvärvetenskapliga team som följer alla steg och händelser hela vägen från produktutvecklingsstadiet för att på ett tidigt stadium avslöja potentiella utmaningar och därefter vidta lämpliga motåtgärder.

Kallt i depån
Den gemensamma målsättningen att uppnå högsta möjliga tillförlitlighet syns tydligt i Mercedes-AMG Petronas Motorsport´s racerbilar. "Vår användning av ebm-papst-produkter på racerbanan är ett uttryck för vår strävan efter kontinuerlig förbättring. En bil är lite som en haj; den måste hålla sig i rörelse för att hålla sig vid liv. Reglerna för Formel 1 tillåter nämligen inte kylfläktar på bilarna så de är beroende av en ständigt framåtriktad rörelse för att kylningen ska fungera. En bil som står still i depågaraget överhettas på några sekunder om vi inte tillför en alternativ källa för kylning. Så snart en bil kommer in i garaget placerar därför mekanikerna kylenheter med ebm-papst högeffektiva axialfläktar vid bilarnas luftintag innan det är dags för den att åka ut på banan igen", avslutar James Allison.