Broschyr: FläktVägg - Stapelbara kubfläktar för enkel installation

Det flexibla fläktväggskonceptet med stapelbara fläktkuber kan användas både i sug- och tryckkammare och en fläktkub kan även installeras separat när kapaciteten i en hel FläktVägg inte behövs.

Vid utvecklingsarbetet med fläktväggen har ebm-papst haft fokus på applikationsområden där det ställs krav på stora luftflöden och även säker fläktdrift. Några exempel på sådana områden är datorhallar, sjukhus, laboratorier, livsmedelsindustrin, kemisk industri och stora kontorsbyggnader.

Ladda ner broschyren och läs mer:
FläktVägg - Stapelbara kubfläktar för enkel installation