Broschyr: FläktVägg MXAG - Stapelbara kubfläktar med optimal prestanda

År 2016 tog ebm-papst ett stort steg framåt när det gäller att förenkla installationer genom att lansera det flexibla fläktväggskonceptet med de stapelbara fläktkuberna MXFG. Fläktväggen kan användas både i sug- och tryckkammare och en enkel fläktkub kan även installeras separat när kapaciteten i en hel fläktvägg inte behövs. Efter lanseringen av FläktVägg MXFG har ett flertal lyckade installationer ägt rum runt om i landet och våren 2018 släpps det nya revolutionerande fläktväggskonceptet MXAG.

Den nya generationen FläktVägg MXAG består av fläktkuber försedda med axialfläktar av typen AxiBlade. AxiBlade är en ny generation av axialfläktar som optimerar egenskaper som mycket hög verkningsgrad, låga ljudnivåer och energieffektivitet. Tillsammans med de unikt designade fläkthjulen, winglets samt styrskenor uppnås maximal effektivitet och verkningsgrad. Fläkthjulen har utformats för att kunna kombineras med olika motorer vilket ger stora möjligheter att optimera en fläktlösning för att få den bästa verkningsgraden och även att minimera ljudnivån. AxiBlades konstruktion reducerar också turbulens och luftvirvlar i luftflödet vilket ger mindre dynamiska förluster.

Ladda ner broschyren och läs mer:
FläktVägg MXAG - Stapelbara kubfläktar med optimal prestanda

Kontakta oss för mer information:
Tel: 010-454 44 00