Broschyr: Diagonal compact module - The intelligent solution for electronics cooling.

Den nya modulen är baserad på ebm-papst diagonala fläktteknik och den är mekaniskt kompatibel med de flesta axialfläktar som finns tillgängliga på marknaden. Med den nya modulen är det möjligt att få ett 50% högre luftflöde vid höga mottryck samtidigt som ljudnivån blir lägre. Dessutom minskar energiförbrukningen cirka 20%.

Eftersom effektförlusterna är betydligt lägre jämfört med konventionella axialfläktar även vid smutsiga och igentäppta filter minskar underhållsbehovet vilket också bidrar till lägre kostnader. En viktig fördel med den nya modulen är dessutom att det skapas ett bättre tryck på luftflödet och därmed förbättras luftspridningen i exempelvis ett apparatskåp. Kylningen blir också mer forcerad vilket minskar risken för att det bildas varma utrymmen, s k hot spots, inne i kapslingen.

Ladda ner broschyren och läs mer:
Diagonal compact module - The intelligent solution for electronics cooling