Bränslecellsenhet för decentraliserad elproduktion

Illustration: Timo Muller
Den tekniska utvecklingen när det gäller batterier och bränsleceller som genererar elektricitet går idag enormt snabbt. Fordonsbranschen är en stark drivkraft med allt fler elbilar på vägarna. Även på marknaden för privatbostäder finns idag nya uppvärmningsalternativ och ett exempel är en bränslecellsenhet som utvecklats av företaget Solidpower. Enheten har benämningen BlueGEN BG-15 Micro CHP och i den används naturgas för att generera både el och värme. Enheten är något större än en tvättmaskin, men mycket snyggare med sina mörkgrå och svarta ytor samt lysande blå LED-display. I kontinuerlig drift producerar BlueGEN BG-15 cirka 13 000 kilowattimmar elektricitet per år. Och eftersom spillvärme är resultatet av omvandlingen av naturgas till el genererar kraftverket också upp till 250 liter varmt vatten per dag. Enheten är mycket ekonomisk tack vare en unikt hög elektrisk effektivitet. Fläktar från ebm-papst ingår som viktiga komponenter i bränslecellsenheten.

Kontakta oss för mer information!

Intresset för grön energi öppnar ny marknad
Ren el är en viktig fråga för framtiden och intresset för grön energi växer. Det gör också att decentraliserad kraftproduktion med kombinerade värme- och kraftsystem blir allt viktigare och intressantare även för privatpersoner. För Frank Dahlmanns, produktchef på Solidpower GmbH i Tyskland, är bränslecellsteknologi en av de mest lovande applikationerna bland framtida modeller för elproduktion. ”Med den naturgasdrivna BlueGEN-enheten har det för första gången blivit möjligt att uppnå en betydande förändring av effektivitetsförhållandet. Tack vare teknikens höga elektriska effektivitet på över 55 procent kan enheterna - i motsats till motordrivna mikrokraftverk - drivas kontinuerligt och producera tillräckligt med el för privata hem och medelstora kommersiella byggnader”, förklarar Frank Dahlmanns. Tekniken i bränslecellsenheten kallas Solid oxide fuel cells (SOFCs) och den konverterar naturgas till vätgasrik processgas från vilken el sedan produceras genom en elektrokemisk reaktion - bränslecellreaktionen. Den robusta konstruktionen av bränslecellstacken i BlueGEN BG-15 gör det möjligt att modulera utgången vilket är en viktig fördel med tekniken.

Användare kan övervaka och styra systemet via en app
Solidpowers bränslecellsenhet bygger på avancerad teknik men lösningen erbjuder användarvänliga funktioner. "Användare kan enkelt kontrollera och styra systemet via en mobilapp. Beroende på krav och aktuellt behov kan de modulera utgången från 500 till 1 500 watt. Det betyder exempelvis att effekten kan minskas under semestern när man är bortrest och öka igen för att ladda batteriet i en elbil”, säger Frank Dahlmanns. Minskningen av avgastemperaturen till mindre än 120 grader är en viktig förbättring av Solidpowers nya enhet säger Dahlmanns. ”Sänkningen av gastemperaturen möjliggör användning av konventionella avgassystem av plast som de som vanligtvis används i gasbrännare. Det gör installationen av BlueGEN BG-15 enklare. Detta är en viktig aspekt för marknadsföringen av enheten eftersom värmeinstallatörer är viktiga för oss då de rekommenderar våra produkter till olika slutkunder".

Har använt ebm-papst fläktar sedan BlueGEN-tekniken började utvecklas
Fläktar från ebm-papst spelar en viktig roll för att både minska avgastemperaturen och tillföra processgasen i BlueGEN-enheten. ”Vi har använt centrifugalfläktar av typen
NRG118 EC sedan vi började utveckla BlueGEN-tekniken. De är kraftfulla och robusta vilket är egenskaper som är nödvändiga för kontinuerlig drift. En av centrifugalfläktarna ser till att avgastemperaturen förblir under 120 grader. Den andra tillför luften till den elektrokemiska omvandlingsprocessen i bränslecellstapeln och kyler den samtidigt. Den medföljande reglerventilen med stegmotor reglerar mängden reaktion och kyld luft”, berättar Frank Dahlmanns.
Med sin BlueGEN-teknologi med möjligheter till modulering och en trygg kontinuerlig drift har Solidpower klarat av att svara upp mot kraven på framtidssäkra kraftsystem. ”Vi har arbetat intensivt med att utveckla en effektiv bränslecellsteknik med lång livslängd och är oerhört glada att vi nu kan erbjuda en attraktiv lösning till alla med intresse för en ekonomisk och inte minst grön energiteknik", avslutar Frank Dahlmanns.