Axialfläkt med 1,5 m diameter för låga tryck och stora luftvolymer

Kombinationen med ebm-papst EC-motorer ger en luftflödeskapacitet på upp till 84,000 m³/h vilket gör den nya fläkten idealisk för applikationer med låga tryck och med trycknivåer på upp till 150 Pa.
Stora axialfläktar används som regel i lågtrycksapplikationer där det krävs effektiv transport av stora luftvolymer. Så är ofta fallet i luftkylda värmeväxlare, kylmedelkylare, kyltorn och kondensatorer. ebm-papst har utvecklat en axialfläkt med en diameter på hela 1,5 meter som kombinerar ebm-papst energisnåla och effektiva EC-teknologi med ett fläktblad som har en unik design.

Det extremt robusta fläktbladet är tillverkat av glasfiberarmerad polyester. Bladet säkerställer en effektiv dämpning av mekaniska vibrationer och kräver minimalt underhåll. Kombinationen med ebm-papst EC-motorer ger en luftflödeskapacitet på upp till 84,000 m³/h vilket gör den nya fläkten idealisk för applikationer med låga tryck och med trycknivåer på upp till 150 Pa.

Allt är inbyggt i en komplett fläktlösning
ebm-papst nya axialfläkt har utvecklats efter samma princip som en stor del av företagets övriga fläktprogram. Fläkten är komplett och enkel att installera trots sin storlek. Att alla delar är integrerade innebär stora fördelar jämfört med att köpa motor, frekvensomvandlare, filter, skärmade kablar och fläkthus individuellt och sedan montera dem till en färdig fläktlösning. Tidsvinsterna är betydande då ebm-papst kompletta axialfläkt är klar att installera enligt koncept Plug & Play. Givetvis svarar den nya fläkten upp mot alla krav i Ekodesigndirektivet för fläktar (ERP). Fläkten levereras bland annat med mätfakta och användarvänlig dokumentation.

Behovsanpassad fläktstyrning spar pengar och reducerar ljudnivån
Vanliga användningsområden för större axialfläktar är luftkylare i stormarknader och datacenters. För stormarknader, och andra verksamheter, som ligger i närheten av bostadsområden är det viktigt att utforma ventilations- och kylsystem så att ljudnivåerna blir så låga som möjligt. Den integrerade styrelektroniken i ebm-papst EC-fläktar gör det enkelt att reglera fläktarna och anpassa driften till ett aktuellt behov. Behovet kan variera kraftigt över ett dygn och vara som minst under nätterna då det också är som viktigast att ventilations- och kylsystem stör omgivningen så lite som möjligt. Möjligheten till fläktstyrning har också stor ekonomisk betydelse då den energibesparing som uppnås är avsevärd jämfört med äldre fläktar som bara har av/på-funktion.