ACmaxx - den nya generationens AC-fläktar!

Någon väsentlig teknisk utveckling av AC-fläktar har inte skett på flera årtionden. Fläktens varvtal har i princip varit knutet till nätfrekvensen. Verkningsgraden har varit låg och livslängden relativt kort. Snäva spänningstoleranser har också varit ett problem, till och med små spänningsavvikelser har orsakat driftproblem och påverkat livslängden negativt.

Med de nya AC-fläktarna från ebm-papst, kallade ACmaxx, har AC-fläktar plötsligt fått ett helt nytt användningsområde. Med integrerad smart elektronik kan fläktarna matas med valfri spänning samtidigt som DC-fläktarnas alla fördelar fås på köpet.

ACmaxx: Maximal prestanda
Med ACmaxx uppnås kraftigt förbättrade prestanda samtidigt som tillförd effekt minskas kraftigt. Jämfört med en standard AC-fläkt ger ACmaxx ett avsevärt högre flöde och klarar ett betydligt större tryck. Se diagram nedan.

ACmaxx: Maximal verkningsgrad
Med ACmaxx minskas energiförbrukningen med 40-75%! Hög verkningsgrad spar miljö och pengar samtidigt som onödig värmeutveckling minskas.

ACmaxx: Maximal tillförlitlighet och livslängd
Den högre verkningsgraden leder i sin tur till att livslängden förlängs eftersom lagren utsätts för mindre värme. Den längre livslängden minskar kostnader för underhåll och ger en högre tillförlitlighet.

ACmaxx: Maximal flexibilitet
ACmaxx har inbyggd elektronik som möjliggör bland annat varvtalsreglering, varvtalsövervakning och larmsignal. De nya ACmaxx fläktarna kan många gånger direkt ersätta äldre AC-fläktar tack vare att dimensioner och elektrisk inkoppling är oförändrade.

ACmaxx: Maximal enkelhet
En och samma fläkt kan anslutas till valfri växelspänning mellan 85 och 265 VAC och till 50 eller 60 Hz.
Det innebär att en och samma AC-fläkt fungerar i applikationen till vilken världsdel den än ska levereras. Här kan stora besparingar göras med förenklad logistik.

Ladda hem:
Presentationsvideo
Produktpresentation
Vanliga frågor (FAQ)
Datablad