70 % lägre energiförbrukning hos spisfläktar med EC-teknik

Ett nära samarbete mellan Miele och ebm-papst har resulterat i spisfläktar som är effektiva, tysta och energisnåla. Fläktarna förbrukar upp till 70 % mindre energi jämfört med köksfläktar som har AC-motorer.

Miele är med drygt 17 000 anställda och verksamhet i 47 länder Europas största familjeföretag inom vitvarubranschen. Företaget har sedan starten år 1899 byggt sin marknadsposition på att ligga främst inom kvalitet och teknik. ”Immer Besser”, fritt översatt ”Alltid bättre”, speglar de kärnvärden som Miele har haft ända sedan företaget grundades. Företaget strävar ständigt efter att åstadkomma något bättre. Det gäller inte minst inom energieffektivisering.

Tillsammans med ebm-papst har Miele tidigare utvecklat värmepumpstorktumlare där innovativa fläktlösningar bidragit till att minska energiförbrukningen med 50 % jämfört med frånlufts- och kondenstorktumlare. Ett annat område som stått i fokus för Mieles utvecklingssatsningar är köksutrustningar. Kylskåp, frysar, spisar och spisfläktar drar mycket energi och med ny teknik finns stora möjligheter till energibesparingar. Inom EU har det sedan flera år pågått ett arbete där målet varit att spisfläktar som säljs inom EU måste ha energimärkning. Sedan början av 2015 gäller en sådan regel och märkningen ska göra det lättare för konsumenter att jämföra fläktar med avseende på exempelvis energieffektivitet, årlig energiförbrukning och ljudnivå.

Ett mångårigt samarbete mellan Miele och ebm-papst visar också på energisparpotentialen hos spisfläktar och för konsumenterna gör märkningen det enkelt att konstatera att Mieles fläktar
intar en tätposition när det bland annat gäller energieffektivitet.

En stor marknadsframgång och fortsatt utveckling
Redan år 2011 lanserades en första modell av Mieles spisfläkt med en av ebm-papst EC-fläktar. Modellen fick beteckningen ”Eco package” och blev den första spisfläkten på marknaden med EC-teknik. Att fläkten både var tyst, mycket effektiv och dessutom förbrukade upp till 70 % mindre energi ledde till en mycket stor efterfrågan. Framgången gjorde att samarbetet mellan företagen intensifierades och för ett par år sedan lanserades en serie spisfläktar och annan köksutrustning under varumärket ”Generation 6000”. För ebm-papst har samarbetet med Miele runt företagets energieffektiva fläktar inneburit flera tekniska utmaningar. Rainer Ragert är utvecklingschef hos Mieles dotterbolag Imperial som tillverkar spisfläktarna och han har även varit engagerad i EU:s arbete med energimärkning.

”Vi visste att ebm-papst EC-motorer uppfyllde alla tekniska krav men det var ändå nödvändigt för ebm-papst att göra vissa anpassningar. Dels för att vi ville göra spisfläktarna kompakta och lättinstallerade även i mindre kök, men också för att vi ville utveckla en helt ny generation av fläktar som satte en ny standard när det gäller effektivitet, ljudnivå och energiförbrukning. Samarbetet har varit mycket lyckat och kommer också att fortsätta”, säger Rainer Ragert.

Några av utmaningarna under utvecklingsarbetet har varit en snäv tidplan och att många personer från Imperial, ebm-papst och även den del av Miele som utvecklar styr- och kontrollsystemen varit engagerade. Förutom satsningen på EC-teknik har Miele också satsat på annan teknik för att ytterligare minska energiförbrukningen. Ett exempel är att fläktarna försetts med energisnål LED-belysning som har lika lång livslängd som spisfläktarna och därför aldrig behöver bytas.