176 AxiCool-fläktar hjälper till att kyla ett gigantiskt livsmedelslager i Sydafrika

Foto: ebm-papst
I början av 1970-talet hade Shoprite bara åtta livsmedelsbutiker i Västra Kapprovinsen i Sydafrika. Med nya ägare och en snabb expansion med många förvärv har Shoprite idag drygt 2 700 butiker i Sydafrika, Zambia, Angola och Nigeria. För några år sedan tog Shoprite beslut om att centralisera distributionen av livsmedel. Beslutet krävde ett mycket stort centrallager och anläggningen utanför Kapstaden, som fick namnet Cilmor Distribution Center (Cilmor DC), stod klar 2018. Ingen som ser lagerbyggnaden kan undgå att imponeras. Den futuristiska byggnadens horisontella ellips ligger inbäddad i den sydafrikanska naturen och det metallbeklädda taket bidrar till att ge centrallagret en form som påminner om en stor ödla. Det är varmt och soligt i Sydafrika och ett självklart krav vid konstruktionen av anläggningen var att värmen inte fick tränga in i de till synes oändliga och höga lagerraderna på insidan.

I Cilmor DC lagras ost, juice, köttprodukter och andra känsliga livsmedelsvaror från Shoprites cirka 500 leverantörer innan de ska distribueras ut till det stora antalet butiker. På den högsta punkten är lagerbyggnaden 22 meter och som bredast 144meter. En stor utmaning vid projekteringen av anläggningen är att lagringen måste ske med olika temperaturkrav. I en lagerbyggnad med denna storlek är det inte lätt att skapa det ideala klimatet för alla livsmedel. Kylsystemet måste vara extremt smart. För att uppnå detta är Cilmor DC uppdelad i tre kylzoner. Två håller konstant -28 °C och de mäter 4 500 kvadratmeter vardera, och den tredje är 12 000 kvadratmeter stor och håller temperaturen konstant vid 1 °C. 176 AxiCool-fläktar från ebm-papst hjälper till att uppfylla Shoprites tuffa temperaturkrav, men också kraven på energieffektivitet och en tyst kylning.

AxiCool har utvecklats för stora kylanläggningar
ebm-papst fläktserie AxiCool har utvecklats för kylapplikationer som till exempel förångare och kyl- och frysdiskar. För att tillgodose kylbehoven även i riktigt krävande industriella kylanläggningar omfattar serien också tre modeller med storlekarna 500, 630 och 800 mm. Kapaciteten hos dessa fläktar gör de idealiska för användning i stora kylanläggningar och kylrum samt i livsmedelsindustrins produktionsmiljöer där kraven på effektiv kylning är höga. I industriella kylanläggningar är det vanligt med isbeläggning i värmeväxlarna vilket gör att fläktarna utsätts för ett allt högre mottryck. Detta reducerar fläktarnas effektivitet med följd att kyleffekten blir otillräcklig i exempelvis stora kylrum. AxiCool-fläktarna behåller dock effektiviteten även vid isbildning. Detta tack vare kombinationen av en integrerad diffusor, den aerodynamiska utformningen samt möjligheten till intelligent styrning.

Att Shoprite och koncernens entreprenör GEA Refrigeration Africa Ltd valde AxiCool till det nya centrallagret ska bland annat ses mot bakgrund av att fläktarna minimerar ljudnivåerna. ”Visst är det viktigt med rätt temperatur och att livsmedlen kan hållas fräscha, men för att arbetsklimatet ska bli bra gäller det också att minimera bullret från kylanläggningen. Det är inte lätt i en så här stor byggnad då ytorna är stora och reflekterande. Samtidigt är kraven på energieffektivitet höga då tillgången på el är begränsad i regionen på grund av kraftverk som inte riktigt klarar av att leverera den mängd energi som regionen behöver” säger Hannes Steyn som är VD för GEA Refrigeration.

Shoprite ställde tuffa krav på fläktarna
Ett företag som vill bygga och förvalta en byggnad med så stora yttre dimensioner som Shoprites centrallager och göra det med höga krav på så liten energiförbrukning och buller som möjligt, måste fastställa stränga kriterier för de viktigaste källorna för buller och elförbrukning. Shoprite specificerade därför följande kriterier: Fläktarna till förångarna måste vara energieffektiva och ha en maximal ljudnivå på högst 48 dB (A). De måste också klara av att slunga ut luften minst 28 meter
och de ska kunna styras flexibelt och mycket exakt.

AxiCool-fläktarna från ebm-papst uppfyller alla dessa krav med god marginal. "När det gäller luftflöde och räckvidd överträffade de våra förväntningar. AxiCool-fläktarna som ebm-papst utvecklat speciellt för kommersiella och industriella förångare och luftkylare har en räckvidd på upp till 63 meter och en luftprestanda på upp till 24 600 kubikmeter per timme. De är perfekta för ett så enormt centrallager som Cilmor Distribution Center”, förklarar Hannes Steyn.

I två av centrallgrets kylzoner säkerställer ett antal AxiCool-fläktar, med storleken 800 mm och 1,5 kW motorer, en temperatur på -28 °C. Eftersom temperaturen ska vara konstant, liksom luftflöde, drivs fläktarna med fast hastighet. Då personalen inte arbetar i denna del av lagret under någon längre tid ställs inte heller samma krav på låg ljudnivå som i andra delar av byggnaden. I andra kylzoner utnyttjas dock möjligheten till intelligent och behovsanpassad fläktstyrning. Detta bidrar till en lägre energiförbrukning och även till ett bra arbetsklimat i lagret utan störande buller. AxiCool-fläktarnas aerodymaniska utformning, winglets, optimerade inloppsringar och ebm-papst innovativa diffusor har också mycket stor betydelse för energieffektiviteten och de låga ljudnivåerna.

Höga krav även på renhet och livsmedelskvalitet
Det finns ytterligare ett krav som ställs på fläktar i lager och andra miljöer där det förvaras livsmedel. Deras konstruktion ska vara sådan att fläktarna skapar de bästa förutsättningarna för de livsmedel som förvaras i ett kylrum. AxiCool har också utvecklats för att kylrum och lagerutrymmen alltid ska ha idealiska förhållanden med fokus på hygien, säkerhet och kvalitet. Fläktarna tål att utsättas för mycket vatten i samband med rengöring (skydd motsvarande kapslingsklass IP 54) och de har en slät yta utan synliga skruvar. En viktig fördel med den släta ytan är att risken för att smuts ska få fäste minimeras. Fläktarna med gångjärn underlättar också rengöring av fläktförångare och värmeväxlare enligt specifikationerna för HACCP. När det är dags för rengöring är det är bara att lossa på skruvarna och öppna fläkten.

För GEA Refrigeration har arbetet med Cilmor Distribution Center varit ett mycket stort projekt. Projektet utfördes också under en pressad tidplan vilket krävde att ebm-papst kunde frigöra kapacitet för att tillverka och leverera det stora antalet AxiCool-fläktar. Fläktarna kunde också levereras och installeras enligt det uppgjorda tidsschemat och idag har Shoprite Group ett centrallager där kylanläggningen uppfyller alla de mål som sattes upp för energieffektivitet, ljudnivåer och intelligent fläkttyrning.