"Du måste tvinga igenom luften"

Foto: Mercedes-AMG Petronas Motorsport
Idag ser de väldesignade fläktarna på sidoluftintagen och cockpitskyddet välbekanta ut. För tre år sedan var dock dessa kyllösningar, som resulterade i att luftflödet förbättrades med ca 518 procent, otänkbara. Mark Wilson, försäljningschef vid ebm-papst Automotive & Drives (UK), kommer ihåg hur utvecklingen startade.

Hur kylde Mercedes-AMG Petronas Motorsport oljan och vattnet i bilen innan dagens lösning var utvecklad?
De använde en AC-fläkt med framåtböjda fläktblad. Under 2013 och innan dess hade nästan alla F1-team bara använt denna standardlösning. Anledningen till det är att det är ett ganska högt baktryck och flöde som krävs för att kyla oljan och vattnet på kort tid. Det var väldigt vanligt att fläkten placerades på sidan av bilen med bara en flexibel kanal som riktades in mot sidoluftintaget. Detta var innan vårt samarbete med teamet startade.

Vad var det som förändrades 2014?
Vi började omedelbart diskutera en ny lösning under det första året av vårt partnerskap. Mercedes-AMG Petronas Motorsport hade en kortfattad designkonstruktion. De ville att den nya kyllösningen skulle vara mobil, vara mycket kraftfull med stort luftflöde och de ville att den skulle drivas både av 24 VDC batteri och med nätaggregat. Så det var nödvändigt att vi tog fram en DC-lösning och utnyttjade en transformator för laddning i depågaragen. Vi gjorde en undersökning och tittade på vilka nya produkter som var tillgängliga. Det visade sig att axialfläkten S-Force passade perfekt för kyllösningen – den förändrade verkligen de tekniska förutsättningarna!

Varför erbjöd ni inte denna lösning tidigare?
Det fanns helt enkelt ingen lösning som var tillgängligt innan. Tanken att använda en liten axialfläkt var innan dess otänkbar med hänsyn till de prestanda som krävdes. Det skulle aldrig ha fungerat. Sedan utvecklades 4114 S-Force vid ebm-papst i St. Georgen. Den var ursprungligen konstruerad för en krävande telekomapplikation. Plötsligt hade vi en enhet som kunde klara 11 000 rpm, upp till 570 m3/h och en mycket hög driftpunkt. Den var också mycket lättare. Vi gick från att ha en fläkt med gjutet aluminiumhölje och framåtriktat fläktblad - vilken bara var möjligt att använda i garaget eftersom den krävde elanslutning – till att ha en lätt polykarbonatfläkt som kunde användas överallt. Exempelvis både på startfållan och i garaget. Istället för att behöva ha mobila kraftaggregat och generatorer kunde den här handhållna enheten drivas med en egen kraftkälla. Dessutom gav den en enorm prestandahöjning. Det var en absolut win-win lösning: lättare, mobil och den gjorde allt bättre. Och Mercedes-AMG Petronas Motorsport blev först med att ta till sig lösningen.

Vad är speciellt med designen?
Det unika med lösningen är att den skapar ett kraftigt luftflöde in till motorn. Det är oerhört viktigt att hela vägen från luftintaget till motorn är helt tät. Om det finns något ställe där luften läcker ut reduceras luftflödet vilket leder till en försämrad kyleffekt. Vi rekommenderade därför att inte ha en lösning som inte koncentrerar luftflödet; man måste ha en design som tvingar luften genom sidoluftintaget utan att det finns någon risk för att effekten reduceras på grund av läckage.