”Viktigt att föregå med gott exempel"

Johannes Pfeffer, styrelsens ordförande på ebm-papst i Tyskland (till vänster) och Toto Wolff, Teamchef & CEO för Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Foto: Medcedes-AMG Petronas / ebm-papst / Adobe Stock Kaikoro
Vi frågade Johannes Pfeffer, styrelsens ordförande på ebm-papst i Tyskland och Toto Wolff, Teamchef & CEO för Mercedes-AMG Petronas Motorsport, om deras recept för framgång.

Hur viktigt är ett bra teamwork för att ni ska nå framgångar?
Johannes Pfeffer: Vår interaktion med viktiga kunder blir alltmer mångsidig och komplex. Samtidigt som vi erbjuder en bred produktportfölj med standardlösningar arbetar vi allt mer med att i ett tidigt skede ge våra kunder råd om specifika konstruktioner och alternativ som är skräddarsydda för kundernas applikationsbehov. Vi talar nu mer om lösningar än produkter. För att framgångsrikt kunna utveckla, sälja och producera sådana lösningar behöver vi självklart individuella bidrag från olika funktioner och avdelningar inom ebm-papst. Endast om dessa bidrag sammanfogas harmoniskt och bildar ett sömlöst värdeflöde blir vi riktigt framgångsrika.

Toto Wolff: Ett bra teamwork är helt nödvändigt även för att lyckas och nå framgångar inom
Formel 1. I en så här intensiv sport, även om tekniken kan tyckas vara den främsta faktorn för framgång, skulle vi inte kunna vinna utan våra skickliga medarbetare. På Mercedes-AMG Petronas Motorsport satsar vi mycket på att rekrytera, behålla och utveckla det stora antalet mycket kompetenta medarbetare som är verksamma vid våra två fabriker i Brackley och Brixworth.

Hur gör ni för att bygga upp ett bra samarbete?
Toto Wolff: Att hantera ett team med vår storlek handlar mycket om effektiv kommunikation. Vi kan ha mer än hundra personer som reser runt om i världen i samband med tävlingar, och nästan 1 500 som arbetar på fabrikerna. Då måste du se till att alla känner sig delaktiga och verkligen kommunicerar med varandra. Vi har dagliga debriefingar från tävlingsarenorna tillbaka till fabrikerna i England. Vi samlar också all berörd personal så att vi tillsammans pratar igenom varje race så snart vi är tillbaka från tävlingarna, och detta oavsett resultatet.

Johannes Pfeffer: Jag håller helt med Toto. Det handlar om kommunikation. Ett effektivt ledande av stora team innebär framförallt att säkerställa kommunikationen. Det börjar med personalprocessen, där det som ofta kallas "soft skills" får en högre värdering än tekniska färdigheter. Det innebär också att chefer måste spendera en mycket av sin tid med att prata med sina team, förklara målen och inriktningen för varje enskild medarbetare men också för hela teamet. Jag insåg tidigt att det i min roll är förmågan till kommunikation som är absolut viktigast. Effektiva ledare vet att de kontinuerligt behöver se över och kritiskt granska hur de kommunicerar, och det innebär att de själva också behöver coachning och övning i att kommunicera. Jag brukar kalla min egen ambition att hela tiden bli bättre på kommunikation för CIP, ”Continuous Improvement Process”.

Hur får ni många medarbetare att fokusera på samma mål?
Toto Wolff: Att samla hundratals människor för att arbeta mot ett mål under en långvarig period är inte en lätt uppgift, men vi har ett öppet och proaktivt förhållningssätt till ledningen vilket är viktigt. Regelbundna personalmöten, en ”öppen-dörr-politik” där alla kan komma in och prata samt att vi i ledningen föregår med gott exempel gör det lättare att skapa en målbild som alla enas om och arbetar för att uppnå.

Johannes Pfeffer: I detta sammanhang är jag lite avundsjuk på Toto. Jag tror att det är mycket lättare för ett Formul 1-team att definiera sina mål. Alla teammedlemmar förstår att det finns ett mål - det är enkelt och tydligt: teamet vill vinna loppet och se sina förare högts upp på prispallen! I företags-sektorn är det inte så lätt att tydligt definiera ett gemensamt mål. Vi begränsar oss ofta till att formulera siffror, data och fakta som ett mål. Det kan också lätt bli så att vi ägnar allt för mycket uppmärksamhet åt företagets viktigaste finansiella siffror. Om vi gör en jämförelse med Formel 1 så skulle man kunna tänka sig en situation där teamledarna bestämmer sig för att skicka följande meddelande till förarna över radion: "Lagbudgeten överskreds med 10%". Gissa hur irriterad föraren skulle bli! Jag tror att vi borde ta Formel 1-modellen som en förebild och sätta enklare, tydligare och mer konkreta mål. Vi ska sätta upp mål som skapar den rätta "vinnarkänslan" hos alla involverade och vi måste se till att alla förstår och accepterar det man gör som ett viktigt bidrag till någonting stort. Det jag vill säga är att uppgiften att kommunicera ett mål till ett stort team inte behöver vara svårt, utmaningen är att definiera och formulera målet på ett verkligt inspirerande sätt!