”Våra kunder efterfrågar lösningar som reducerar energikostnaderna”

Foto: ebm-papst
Munters har sedan starten 1955 utvecklats till en position som världsledande leverantör av energieffektiva och hållbara lösningar för luftbehandling och klimatkontroll. Genom innovativ teknik skapar företagets experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Munters största kunder återfinns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenters. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades. Idag sker tillverkning, försäljning och service i fler än 30 länder. Företaget har cirka 3 800 medarbetare och omsätter cirka 7 miljarder kronor.

En viktig del av Munters verksamhet är modernisering av befintliga anläggningar. Vi frågar Karl Lowe, regional servicechef för Västeuropa på Munters Ltd, hur satsningen på att erbjuda lösningar och kompetens inom moderniseringar och uppgraderingar startade.
”Modernisering har alltid varit en viktig del av Munters globala serviceverksamhet. All vår utrustning är givetvis designad och tillverkad för att ha mycket lång livslängd. Sedan är det så att en kontinuerlig produktutveckling och optimering av lösningar inte bara är begränsad till nya produkter utan även befintliga lösningar hos kund. Ett exempel är den tekniska utvecklingen inom fläktområdet som gör att vi kontinuerligt kan optimera befintliga kundlösningar och produkter. Vi har också sedan länge ett nära samarbete med ebm-papst som är värdefullt för oss. ebm-papst UK hjälper oss aktivt med förslag på nya möjligheter till applikationsinriktad vidareutveckling. Ett exempel är när vi tog kontakt för att diskutera en vidareutveckling av vår avfuktningsenhet MX. Detta krävde en produktanpassad fläktlösning och här kunde ebm-papst snabbt hjälpa oss”, förklarar Karl Lowe.

Vad är det som driver Munters satsningar på moderniseringar?
”Då Munters är ett företag som alltid har hållbarhet och miljöfrågor i fokus är det viktigt att vi kontinuerligt satsar på teknisk vidareutveckling. Vårt breda program med lösningar som bidrar till ökad energieffektivisering är ett exempel. Våra möjligheter att utveckla allt mer energisnåla produkter och lösningar ligger helt i linje med våra kunders strävan att reducera energikostnaderna”, säger Karl Lowe.

Efter att ha genomfört ett antal lyckade uppgraderingsprojekt avseende MX i England tog Munters beslut om att genomföra en internationell moderniseringskampanj. ”Eftersom Munters har egna serviceorganisationer i mer än 30 länder finns det mycket kunskap och erfarenhet inom koncernen när det gäller moderniseringar. Denna kompetens delas mellan länderna genom ett globalt nätverk. Då samarbetet med ebm-papst i England ledde till ett så lyckat resultat med den nya fläktlösningen tog vi beslut om att sprida kunskapen om den i nätverket”.

”Att arbeta med en internationell partner som ebm-papst förenklar vår process för att Munters i alla länder ska satsa på moderniseringar”

Karl Lowe, regional servicechef för Västeuropa på Munters Ltd

Energieffektivisering i kundfokus i många länder
Man skulle kunna tro att energieffektivisering inte står i fokus för kunderna i alla de länder där Munters har verksamhet, men Karl Lowe ger en annan bild. ”Inom de branscher där Munters luftbehandlingsutrustningar används är möjligheten till energibesparing ofta en mycket viktig parameter. Kunderna söker aktivt lösningar för att minska sin energiförbrukning. Inte bara för att sänka kostnaderna utan det ger dem också möjlighet att visa att de satsar på hållbarhet och miljön. I vissa länder tvingas kunderna genom förordningar att investera i alla mer energieffektiva lösningar. I andra länder gör kunderna det som en konsekvens av företagens framtidsstrategier”.

Hur säkerställer ni en hög kvalitet och bra resultat i alla internationella projekt?
”Våra serviceprojektteam genomgår olika interna utbildningar och Munters projektledare arbetar med samma höga krav oavsett var de är verksamma i världen. Detta gör det möjligt för oss arbeta enhetligt och med samma höga kvalitet i alla de länder där vi är verksamma. Sedan har det stor betydelse att även ebm-papst är ett globalt företag med kontor i alla de länder där Munters finns. Det underlättar för oss och förenklar vår interna process för att Munters i alla länder ska inse möjligheterna och verkligen satsa på moderniseringar”, avslutar Karl Lowe.