“AxiBlade representerar ett stort och viktigt tekniksprång”

Patrick Stern som är marknadsansvarig för ebm-papst division med inriktning på kylapplikationer förklarar vad som är unikt hos axialfläkten AxiBlade.

Förutom önskad verkningsgrad är låga ljudnivåer och energieffektivitet viktiga krav på axialfläktar som används i förångare, kondensatorer och värmeväxlare i ventilations-, kyl- och luftkonditioneringssystem. Med AxiBlade har ebm-papst utvecklat en ny generation av axialfläktar som optimerar samtliga egenskaper och erbjuder maximal flexibilitet. AxiBlade har utvecklats för att vara ett extremt flexibelt koncept och erbjuds därför som ett modulsystem som täcker in många applikationer. Fläkthus finns med varierande höjder och de är försedda med ebm-papst aerodynamiskt optimerade inloppsring. Tillsammans med de unikt designade fläkthjulen och winglets uppnås maximal effektivitet och verkningsgrad. Fläkthjulen har utformats för att kunna kombineras med olika motorer vilket ger stora möjligheter att optimera en fläktlösnings verkningsgrad och även ljudnivån för en viss applikation.

Vad var det som låg bakom utvecklingssatsningen på AxiBlade?
”Inom ebm-papst är det innovativa tempot högt och det är många utvecklingsidéer som diskuteras samtidigt. För fyra år sedan tog vi med AxiTop ett första steg mot det vi kan kalla tryckåtervinning genom att använda en utloppsdiffusor. Med AxiBlade ville vi kombinera den tekniken med de aerodynamiska fördelar som uppstår när diffusorn samspelar med en ny typ av fläkthjul, fläktblad och fläktgaller. Det unika med AxiBlade är att allt detta integreras i en enhet vilket gör att fläkten representerar ett stort och viktigt tekniksprång”.

I vilken typ av applikationer passar AxiBlade bäst?
”AxiBlade är en idealisk fläktlösning i förångare, kondensatorer och värmeväxlare i ventilations-, kyl- och luftkonditioneringssystem. Eftersom AxiBlade i alla delar motsvarar gällande branschstandard är det möjligt att modernisera befintliga anläggningar utan några krävande ombyggnationer, och det är en mycket viktig kundfördel”.

Kan du nämna fler kundfördelar?
”En viktig fördel är att det finns valmöjlighet mellan flera olika skyddsgaller som är aerodynamiskt utformade och anpassade för olika kombinationer av fläkthjul och motorer. Gallren skyddar mot oavsiktlig beröring och den aerodynamiska designen bidrar till axialfläktarnas höga effektivitet. Tack vare moduluppbyggnaden kan AxiBlade användas i en mängd olika applikationer och ger en verkningsgrad på upp till hela 54 %. Jämfört med standardfläktar kan ljudnivån reduceras med så mycket som 8 dB (A). En viktig fördel är också de många möjligheterna att kombinera olika komponenter och anpassa fläktlösningen till aktuellt tryckområde och önskad verkningsgrad. Med varvtalsstyrning är det dessutom enkelt att anpassa verkningsgraden till ett aktuellt behov i en applikation. Detta har stor betydelse för energieffektiviteten”.

Hur gör kunderna för att de ska välja rätt AxiBlade?
”Valet underlättas av att AxiBlade finns i två basutföranden med olika kombinationer av de ingående komponenterna. Dels finns den i ett standardutförande som passar bäst i applikationer med medelstor tryckuppbyggnad, dels finns en version för applikationer med högt mottryck. I denna version är fläkthuset högre och den har också en integrerad utloppsdiffusor. Denna version har även ledskenor som är placerade efter fläkthjulet och som har stor betydelse för att optimera verkningsgraden”.


Upplev revolutionen inom luftkonditioneringsteknik i vår interaktiva 360 ° -vy nedan:
AxiBlade 360

Broschyr: One system for all applications? Yes! AxiBlade - Your ebm-papst solution