Ökad kapacitet med nya EC-kammarfläktar i gammalt ventilationsaggregat

Nya energieffektiva EC-kammarfläktar förbättrade skolans ventilation utan att elförbrukningen ökade.
Många svenska skolor lider av dåligt inneklimat på grund av bristande ventilation. Äldre ventilationssystem ger ofta ett för dåligt luftflöde men på senare år har ändå mycket gjorts för att förbättra situationen. Ett mål är att åstadkomma ett bättre inneklimat utan en ökning av energikostnaden. I Strömsunds kommun har man gjort just det med ett ventilationsprojekt i låg- och mellanstadieskolan Hedenvindskolan. Detta projekt startades när ett gammalt ventilationsaggregat inte klarade av att leverera önskad kapacitet trots att aggregatet pressades till det yttersta. Projektet i Strömsund visar att mycket kan göras för att med en kostnadseffektiv modernisering öka effektiviteten i äldre ventilationssystem.

Ansvarig drifttekniker på Strömsunds kommuns fastighetsavdelning berättar att det äldre aggregatet fått jobba hårt ända sedan mitten av 80-talet:
- Skolan byggdes 1986 och ganska snart blev det uppenbart att aggregatet var för litet. Vi har försökt pressa ut så mycket kapacitet som möjligt men ändå inte nått upp till önskade flöden på vare sig till- eller frånluften. Ljudnivån har också varit störande och den kraftiga pulseringen hos de gamla fläktarna har också lett till att frånluftskanalen buktat ut och in i takt med pulseringen. Det är givetvis inte bra och när vi konstaterade en successiv försämring av luftflödet tog vi också beslut om att modernisera anläggningen.

Uppdraget att projektera för moderniseringen gick till Nordisk Energi & Miljökonsult, Nemkon, i Östersund. Tillsammans med ebm-papst föreslog en av konsulterna en lösning med fyra direktdrivna ebm-papst kammarfläktar med EC-motorer (MXPC50RD-2200). Dessa fläktar har kort bygglängd med all driv- och styrelektronik integrerade i motorn vilket förenklar både installation, drifttagning och injustering.
- Det är bara att konstatera att vi fått en helt annan anläggning. Vi har fått en avsevärd ökning av både tilluften och frånluften utan någon ökning av energikostnaden och det är givetvis väldigt glädjande. Resultatet är så positivt att det i efterhand nästan är svårt att förstå att förbättringen kan bli så stor genom ett fläktbyte, säger konsulten.