Även stora axialfläktar kan nu kombineras med utloppsdiffusorn AxiTop

Axialfläktar med storleken 1,250 mm har varit en viktig del av ebm-papst fläktprogram i många år. En nyhet är att även dessa fläktar nu kan kombineras med utloppsdiffusorn AxiTop.

Ökar verkningsgraden och minskar energiförbrukningen
Fläktbladen hos ebm-papst stora axialfläktar med diametern 1,250 mm är monterade på rotorn med en optimal lutningsvinkel. Tack vare en uteffekt på hela 6 kW ger fläktarna ett luftflöde på upp till 65,000 m³/h och inom ett tryckområde på 280 Pa. Axialfläktarna ger en säker drift i så höga omgivningstemperaturer som 75 °C vilket är viktigt i krävande applikationer som exempelvis kompressorstationer.

Utan utloppsdiffusorn AxiTop ger de stora axialfläktarna en verkningsgrad på cirka 42 %. Kombineras de med diffusorn kan verkningsgraden öka till över 50 % vilket är möjligt tack vare den unika aerodynamiken. Med AxiTop ökar trycket vilket gör det möjligt att minska fläktens varvtal. Designen hos AxiTop gör att luftflödet retarderas och en stor del av luftflödet omvandlas på så sätt till statiskt tryck. Med ett lägre varvtal minskar energianvändningen hos axialfläktarna med cirka 25 %.

Ytterligare energibesparingar med fläktstyrning
En stor fördel med ebm-papst EC-fläktar är möjligheten till steglös fläktstyrning. Det är möjligt att styra dem exakt efter det aktuella behovet till skillnad mot konventionella fläktar försedda med asynkronmotorer. I fläktlösningar med många fläktar är det enkelt att anpassa fläktstyrningen med hjälp av fläktarnas integrerade 0-10 V gränssnitt och nätverket MODBUS. En uppfattning om den stora energisparpotentialen med AxiTop och fläktstyrning är ett exempel med en axialfläkt med storleken 1,250 mm som har ett luftflöde på ca 48,000 m³/h vid ett tryckområde på 140 Pa och ca 6,000 drifttimmar per år. Energibesparingen under ett år har uppskattats ligga på över 1 000 EUR (vid ett pris per kWh på 0,15 EUR). ebm-papst större axialfläktar används bland annat i energi- och gasanläggningar, i kompressorstationer samt i stora kylanläggningar och kondensorer. Utloppsdiffusorn AxiTop kan enkelt eftermonteras på befintliga axialfläktar och installationen är sker enligt ebm-papst installationsvänliga koncept Plug & Play.

Läs mer om AxiTop:

Diffusorn AxiTop ökar verkningsgraden och minskar ljudet i kylanläggningen
AxiTop utsedd till årets produkt
Många EC-fläktar med AxiTop i nybyggt kyllager i Sydafrika