Ännu en utmärkelse till ebm-papst på German Design Award

Kammarfläkten RadiPac imponerade juryn med förbättringar i både energieffektivitet, minskad ljudnivå och lägre vikt.
För ett par år sedan tilldelades inloppsgallret FlowGrid ett designpris. I år fick kammarfläkten RadiPac en utmärkelse i kategorin ”Energy”.

German Design Award har vuxit kraftigt sedan starten 2012. Under sitt första år bedömdes ca 1500 nomineringar, under 2015 totalt 2250 nomineringar och till årets tävling var antalet nomineringar ännu många fler. I olika kategorier utses vinnare och därutöver ges också särskilda utmärkelser till ytterligare ett antal av de nominerade produkterna. När inloppsgallret FlowGrid, som är ett tillbehör till axial- och radialfläktar, fick sin utmärkelse för Excellent Produkt Design år 2015 var det i kategorin ”Building and Energy”.

Vid årets German Design Award uppmärksammades kammarfläkten RadiPac i kategorin ”Energy”. Faktorer som energieffektivitet, hög verkningsgrad och låg vikt tack vare innovativ design var avgörande för juryns beslut att ge RadiPac en särskild utmärkelse. Som representant för ebm-papst utvecklingsteam tog Hartmut Messerschmidt, som är ansvarig för en avdelning inriktad på applikationsutveckling, emot priset. ”Vi är extra glada för utmärkelsen eftersom vi fått den för en produkt som är en vidareutveckling enligt ebm-papst GreenTech-filosofi. En central del av denna filosofi är att varje ny produkt som vi utvecklar ska överträffa sina föregångare när det gäller exempelvis kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan”. Den oberoende tävlingsjuryn gav en tydlig bekräftelse på att ebm-papst lyckats med den målsättningen. Delar av juryns motivering löd; ”Som ett resultat av en genomgripande vidareutveckling av olika komponenter uppvisar den nya kammarfläkten påtagliga förbättringar avseende ökad energieffektivitet, högre verkningsgrad och lägre vikt”.

Ny design och optimering ger en imponerande totalverkningsgrad
RadiPac har en imponerande totalverkningsgrad, men det är inte effektiviteten hos enskilda komponenter som är avgörande utan hela fläktens verkningsgrad. Att fläkthjul, motor och elektronik är perfekt anpassade till varandra gör att nya RadiPac har en total verkningsgrad på långt över 60%. Ett viktigt bidrag till den höga verkningsgraden är GreenTech EC-motorns konstruktion. Motorn är en permanentmagnetiserad synkronmotor av ytterrotortyp med elektronisk kommutering (BLDC-motor). Verkningsgraden hos denna motortyp är betydligt högre än hos IE4-klassade motorer.

Vid utvecklingen av RadiPac har fokus legat på fläkthjulets luftinlopp, motorns placering i fläkthjulet och på fläktskovlarnas utformning. Inloppskonan har fått ny utformning för att matcha fläkthjulet perfekt. Motorns position i fläkthjulet har optimerats för att få bättre aerodynamik. I fläkthjulet sitter nya ihåliga aluminiumskovlar som höjer verkningsgraden. Den speciella formen minskar vikten på fläkthjulet och ökar samtidigt dess stabilitet. Tryckförlusterna vid fläktens inlopp har minskats. Summan av förbättringarna är imponerande. Verkningsgraden har ökats med mer än 10% och ljudnivån har samtidigt minskats med mer än 3 dB(A). Kammarfläktarna i RadiPac-serien har dessutom mycket kompakta yttermått.